Přejít na hlavní obsah

Elektronické slovníky antropologie slaví úspěch

Tři volně dostupné internetové encyklopedie vznikající pod vedením antropologa Jaroslava Maliny sbírají ceny.

Profesor Jaroslav Malina se mimo jiné zabývá dějinami sexuality, erotiky a lásky.

Třetí místo v soutěži Slovník roku pořádanou Jednotou tlumočníků a překladatelů získal letos soubor tří internetových encyklopedií, které vznikají pod vedením profesora Jaroslava Maliny z ústavu antropologie přírodovědecké fakulty.

Díla Encyklopedie antropologie, Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa a Člověk-auto-encyklopedie mají úspěch i u čtenářů. Ta poslední má téměř 170 tisíc přístupů. Soubor získal i cenu poroty za nejlepší elektronický slovník.

Jako první vznikla Encyklopedie antropologie. Její elektronická podoba vychází z reakcí na změny v posledních desetiletích, kdy se s nástupem počítačů a s bouřlivým rozvojem mnoha vědních oborů ukázalo, že papírové slovníky či encyklopedie velmi rychle zastarávají.

„Elektronické slovníky a encyklopedie umožňují to, aby je jejich autoři stále doplňovali, inovovali a reagovali na změny v tom kterém oboru,“ uvedl hlavní editor encyklopedií profesor Malina. Doplnil, že všechna tři díla jsou neustále aktualizována a jsou plná hypertextových odkazů pro snadnější přecházení mezi jednotlivými hesly.

Encyklopedie antropologie funguje čtyři roky a podle Maliny ji velmi intenzivně využívají jak studenty, pro které je primárně určena, tak i veřejnost. „Pro nás jako autory to bylo příjemné zjištění, protože slovník je psaný odborným jazykem,“ doplnil antropolog.

Projekt, věnovaný obecné antropologii, později doplnila Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa a také Člověk-auto-encyklopedie. „Zejména v euroamerické civilizaci je automobil velmi důležitý fenomén, který od konce 19. století postupně pronikal do přediva sociálních a kulturních vztahů. V dnešní době jej musíme brát na vědomí všichni, ať v dobrém, tak ve zlém,“ řekl Malina s tím, že k tématu poslední encyklopedie jej přivedl mimo jiné dávný vztah, který má už od raného dětství k autíčkům.

Encyklopedická díla, která jsou na internetu volně k dispozici, netvoří jen jeden člověk. Antropologie je multidisciplinární obor a mnoho odborníků je specializováno jen na určité oblasti. Na slovnících tak s Malinou spolupracuje na 150 expertů nejen z Masarykovy univerzity, ale i z dalších českých vysokých škol, akademie věd i ze zahraničí.

O zařazování nových hesel a korektury se pak starají doktorandky Věra Bártová, Pavlína Ingrová a Zuzana Kotulánová. „Oslovili jsme také několik desítek českých malířů, sochařů a grafiků, kteří se inspirují texty v encyklopediích a vytvářejí umělecká díla, která si mohou lidé v encyklopediích prohlédnout,“ podotkl Malina.

V současnosti se také začínají první hesla z Encyklopedie antropologie překládat do angličtiny.

Internetové encyklopedie jsou náročné na udržování aktuálního stavu a tak trojici slovníků zřejmě v brzké době žádný další nedoplní. Přesto se Malina myšlenkou na čtvrtý projekt zaobírá. „V poslední době se bavím takovou antropologickou subdisciplínou, kterou pracovně nazývám antropologií nonsensu. Vybírám si základní témata a postuláty a snažím se je v duchu nonsensu převracet. Může to být zábavné, poučné a někdy to může přinést i jiný pohled na to které téma.“

Hlavní novinky