Přejít na hlavní obsah

Bioskop naučí děti pracovat v laboratoři

Masarykova univerzita otevřela vědecké výukové centrum Bioskop zaměřené na chemii a biologii.

Přitáhnout děti a mladé lidi ke studiu přírodovědných oborů je jedním z cílů projektu Bioskop, vědeckého výukového centra Masarykovy univerzity. Centrum nabízí základním a středním školám šest kurzů zaměřených na různá témata z oblasti biologie a chemie s praktickou prací v laboratoři. Do konce roku rozšíří Bioskop nabídku na dvanáct kurzů.

„Řídíme se čínským příslovím: Slyšet a zapomenout. Vidět a pamatovat si. Vyzkoušet a pochopit. Proto nabízíme žákům a studentům už od šesti let možnost prakticky si vyzkoušet věci, na které není ve škole čas, nebo jsou příliš náročné na pomůcky,“ uvedl předseda vědecké rady Bioskopu Lumír Krejčí. Inspirací pro centrum je rakouská Vienna Open Lab, od níž převzalo také většinu v současnosti nabízených kurzů.

Kurzy jsou rozdělené do tří věkových kategorií od šesti, deseti a patnácti let. „Děti se v nich dozvědí například něco o skupenství látek a vyzkoušejí si míchání a rozklad barev,“ uvedla koordinátorka projektu Petra Matulová.

Děti starší deseti let si zahrají na DNA detektivy a v kurzu „podivuHodná pH“ se dozvědí, že Coca-cola je ve skutečnosti kyselá. Izolovat vlastní DNA si pak mohou studenti starší patnáct let v kurzu „DNA ateliér“.

Délka kurzů je přizpůsobená věku účastníků, nejkratší má hodinu a půl a nejdelší trvají pět hodin. Třídě se věnují vždy dva lektoři a kurzy mohou studenti absolvovat i v anglickém jazyce.

„V červnu jsme ve zkušebním provozu uspořádali dva kurzy, kterých se zúčastnilo deset tříd základních škol a měly velký úspěch. Nabízíme kurzy také pro veřejnost a do budoucna bychom chtěli nabídku rozšířit o letní školu, příměstský tábor a kurzy specificky zaměřené na seniory,“ dodala Matulová.

Víc se dočtete v říjnovém čísle měsíčníku muni.cz.

Hlavní novinky