Přejít na hlavní obsah

Hrob bojovníka skrývá záhady

Archeologové z filozofické fakulty odkryli podivuhodný nález - hrob velkomoravského bojovníka s mečem... a se psem.

Bojovník s mečem byl nalezen v lokalitě Kostice - Zadní hrúd u Pohanska na Břeclavsku.

Tři dny velkého napětí prožívali koncem srpna archeologové z filozofické fakulty. Tak dlouho trvalo, než v lokalitě Kostice úplně odkryli hrob velkomoravského bojovníka s mečem.

„Díky detektoru kovů jsme věděli, že je tam dlouhý kovový předmět, ale než jsme odstranili výplň hrobu a odkryli část kostry, nebyli jsme si jistí tím, co tam skutečně je. Když se objevila hlavice meče, zaradovali jsme se,“ popsal čerstvý objev z okolí Pohanska na Břeclavsku vedoucí výzkumu Jiří Macháček.

Pohansko patřilo v devátém století k největším centrům Velké Moravy. Hustě osídlenou aglomeraci a její okolí zkoumají vědci z ústavu archeologie a muzeologie už pětapadesát let.

Podobný nález je pro archeology velkým svátkem. Podle Macháčka se za posledních patnáct let našly v Česku jen tři velkomoravské meče. „Nálezy mečů jsou ojedinělé, byla to zbraň tehdejších elit,“ vysvětlil. V nově objeveném hrobu nedaleko Pohanska se nacházely i další předměty, ocílka s křesacím kamínkem, nůž se zdobenou střenkou a bronzovým kováním a také nádobka na milodary.

Hrob velkomoravského bojovníka ale před archeology otevřel až nečekané množství záhad. První z nich je nález dvou bronzových kroužků u pasu pohřbeného člověka. Zřejmě šlo o náušnice a odborníci si zatím neumějí vysvětlit, proč je tam měl. „Náušnice jsou součástí ženské výbavy, zřejmě je měl ve váčku u pasu, ale zatím to přesně nevíme a hlavně netušíme, proč je měl. Studenti například vymýšleli teorie, že šlo o dar od jeho milé,“ odhalil s úsměvem první záhadu nálezu archeolog.

Ojedinělé je také místo, kde pohřbeného bojovníka archeologové našli. Bylo to asi kilometr a půl od velkomoravského hradiště na Pohansku, kde v šedesátých letech na tamním pohřebišti odkryli čtyři hroby s meči. Podobné hroby se nacházejí čas od času také na venkovských pohřebištích, kam se pohřbívali předáci vesnic nebo zástupci panovníka.

„My jsme ale objevili nový fenomén, náš bojovník byl pohřben úplně sám, v těsné blízkosti svého obydlí,“ řekl Macháček. Takzvaná zemnice, tedy čtvercový zahloubený dům s kamennou pecí, nachystala další záhadu. V jejím rohu byl pohřbený pes, který zřejmě steně jako obydlí patřil bojovníkovi.

Kostra psa, kterou archeologové našli v rohu obydlí nedaleko hrobu bojovníka.
Výčet zajímavostí kolem nálezu tím ale nekončí. „Před čtyřmi lety jsme dvě stě metrů od tohoto místa objevili jiný hrob bojovníka. Neměl meč, ale ostruhy, takže to byl jezdec, a měl bojovou sekeru bradatici. Kousek od tohoto hrobu byla také zemnice s kamennou pecí a v té zemnici byl pohřbený pes,“ říká Macháček.

Archeology tak teď kromě dokumentace nálezu čeká i hledání souvislostí v evropské archeologii. „Máme dva osamoceně pohřbené bojovníky u jejich obydlí s jejich psy. Přemýšlíme, kdo tito lidé byli. Jedna z hypotéz je, že šlo o ochránce hradiska na Pohansku, kteří byli pohřbeni na místě své služby, aby tam symbolicky strážili dál,“ uvedl Macháček.

Obsah nalezeného hrobu bojovníka mají v péči specialisté. Po dokončení konzervace a dokumentace nálezu se bojovník zřejmě představí i veřejnosti.

Hlavní novinky