Přejít na hlavní obsah

Při rozvoji leukémie spolu soupeří víc klonů buněk

Výzkumy ukazují, že chronická lymfocytární leukémie souvisí se stavem imunitního systému člověka.

Sekvence imunoglobulinu.

Odhalit principy vzniku chronické lymfocytární leukémie může pomoci práce doktorandky na lékařské fakultě Karly Plevové. Výzkumem tohoto v Evropě a Spojených státech nejrozšířenějšího typu leukémie se zabývá už více než šest let. Chronická lymfocytární leukémie je nádorové onemocnění krve, při kterém se jeden typ bílých krvinek – takzvané B-lymfocyty – mění v nádorové buňky. Postihuje lidi ve věku kolem šedesáti let a současnými léčebnými postupy je prakticky nevyléčitelné.

B-lymfocyty jsou součástí imunitního systému a umí rozpoznat a zneškodnit cizorodé látky, například bakterie a viry pomocí proteinů označovaných jako imunoglobuliny. Ty vznikají na základě přepisu imunoglobulinového genu, který se na rozdíl od jiných genů vyznačuje tím, že za normálních okolností v době takzvaného dozrávání lymfocytu výrazně mutuje. Díky tomu se vytvářejí specifičtější protilátky a rozšiřuje se spektrum škodlivých látek, na které umí imunitní systém reagovat. Každý B-lymfocyt má specifický imunoglobulin, který umí rozpoznat konkrétní patogen.

„Již dříve vědci přišli na to, že podle míry mutace imunoglobulinového genu se dají pacienti rozdělit do dvou skupin s odlišnou prognózou. Ti, kteří ho mají mutovaný, jsou na tom podstatně lépe než ti, kteří ho mutovaný nemají,“ uvedla Plevová, která pracuje v Centru molekulární biologie a genové terapie Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a v laboratoři Lékařské genomiky Centra molekulární medicíny CEITECu MU. První skupina pacientů často nepotřebuje ani speciální léčbu a dožívá se podobného věku jako zdraví lidé. Pacienti s nemutovaným genem ale mají agresivnější formu onemocnění a musejí se léčit pomocí chemoterapie kombinované s imunologickou nebo biologickou léčbou.

Každý zdravý člověk má řádově bilion různých B-lymfocytů a tedy i imunoglobulinů. Doposud se však mělo za to, že při vzniku chronické lymfocytární leukémie vzniká nádor z jednoho B-lymfocytu, který se zmnoží a zaplaví organismus. Při nejmenším v počátku ale toto onemocnění takzvaně monoklonální zřejmě není. Plevová se spolupracovníky z Fakultní nemocnice Brno při porovnávání dat více než tisíce pacientů zjistila, že u řady z nich se v nádorové buňky mění více těchto bílých krvinek. „V podstatě u některých lidí existuje více leukémií vedle sebe,“ podotkla doktorandka.

Doktoranda Karla Plevová.

Podle Plevové časem většina klonů zmizí a převáží jen jeden, často s nepříznivými genetickými vlastnostmi. Významné toto zjištění může být pro lékaře. „Opakovaná vyšetření imunoglobulinů mohou upozornit na zhoršení nemoci. Navíc objasnění principu vzniku leukémie napomůže navržení účinné léčby, která by vedla k úspěšnému vyléčení,“ uvedla výzkumnice.

Analýza imunoglobulinů však není jednoduchá záležitost. CEITEC MU spolu s lékařskou fakultou se proto podílí na dalším vzdělávání laboratorních pracovníků a lékařů. Koncem září se v Brně konal mezinárodní workshop s názvem Immunoglobulin Sequence Analysis in Chronic Lymphocytic Leukemia, jehož účastníci debatovali právě o analýze imunoglobulinových genů a jejich využití v diagnostice a prognostice chronické lymfocytické leukémie. Analýzu a vyhodnocení si mohli vyzkoušet v praktických cvičeních a kromě toho se také seznámili s výsledky Karly Plevové.

Nové zjištění, které bude mimo jiné publikovat prestižní mezinárodní časopis Haematologica, může pomoci i při dalším výzkumu tohoto typu leukémie. Poukazuje totiž na souvislost vzniku nemoci se stavem imunitního systému člověka a také na význam genetických změn přítomných v jednotlivých množících se klonech B-lymfocytů.

Hlavní novinky