Přejít na hlavní obsah

Zapojte se do studie o naději

Česko se letos připojilo k mezinárodnímu výzkumu nadějí a očekávání pro další rok.

Jaká je aktuální nálada ve společnosti, do čeho lidé vkládají své naděje a co očekávají v příštím roce? Na tyto otázky hledá odpovědi mezinárodní výzkum Naděje 2014, do něhož se letos prostřednictvím Psychologického ústavu Filozofické fakulty MU zapojí i Česká republika.

„Projekt se koná již třetím rokem a jsou do něj zapojené Švýcarsko, Německo, Francie a Rakousko. Jeho výstupem bude zpráva o nadějích a duševním rozpoložení našich spoluobčanů před koncem roku. Její součástí bude také tzv. Barometr naděje, přehledně zachycující to, v co konkrétně Češi pro rok 2014 nejvíce doufají, s kým nebo s čím si spojují své naděje a co pro jejich naplnění dělají,“ uvedla garantka výzkumu pro ČR Alena Slezáčková z psychologického ústavu.

Zapojit se může každý. Psychologové chtějí oslovit co nejvíce lidí a získat tak co nejširší vzorek populace. Stačí vyplnit anonymní online dotazník na stránce  www.nadeje2014.com, který bude přístupný od počátku do konce listopadu. „Vyplnění dotazníku zabere asi dvacet minut a každý se může hned po jeho vyplnění podívat na své výsledky v podobě osobního profilu naděje,“ podotkla Slezáčková. První celkové výsledky výzkumu pak budou známé již v prosinci.

„Naděje není jen emoce, jde především o nadějný a optimistický způsob myšlení. Někomu může být vlastní, někomu méně, každopádně je to však něco, co se dá do určité míry naučit a posílit,“ zdůraznila Slezáčková. Psychologové zkoumají naději mimo jiné proto, že se ukazuje, že nadějné myšlení může oproti negativnímu čí pesimistickému významně zvýšit spokojenost se životem.

Letošní výzkum se kromě zjišťování míry naděje zaměří i na další oblasti, a to na posttraumatický rozvoj, tedy to, jak se lidé vyrovnávají s těžkými životními situacemi, a na psychologické souvislosti tělesného zdraví. „Ukazuje se, že nejsilnějším zdrojem duševní vyrovnanosti a pohody jsou dobré mezilidské vztahy, z nichž lidé čerpají i své naděje pro budoucnost. Výzkum se proto letos více zaměřuje i na tuto oblast,“ doplnila Slezáčková.

„Chceme také vnést trochu pozitivního myšlení do života lidí. Výsledky dotazování mohou ukázat, že nemusí být vždy všechno tak špatné, jak se někdy může zdát,“ uzavřela psycholožka.

Dotazník pro výzkum o naději naleznete zde.

Hlavní novinky