Přejít na hlavní obsah

Filozofická fakulta zve na Týden vědy

Od pondělí 18. do pátku 22. listopadu představí Filozofická fakulta MU všem zájemců své obory a vědecké bádání.

Už po sedmé otevře všem zájemcům dveře Filozofická fakulta MU. U příležitosti Světového dne filozofie, který připadá na třetí čtvrtek v listopadu, pořádá fakulta týden přednášek a workshopů otevřených nejen pro zájemce o studium, ale i pro širokou veřejnost. „Chceme představit vědu a hlavní obory naší fakulty,“ uvedl proděkan pro vědu a doktorské studium FF Milan Pol.

Už v pondělí v devět hodin ráno je na ústavu českého jazyka připravená ukázka úprav textů a jazykových korekcí. Ústav religionistiky seznámí zájemce s experimentálním výzkumem náboženství. Ústav pedagogických věd postupně seznámí návštěvníky s výzkumy, které v současnosti realizuje. Celý program naleznou zájemci na stránkách filozofické fakulty.

Poprvé se v rámci Týdne vědy na filozofické fakultě bude udělovat také Cena děkana za významný tvůrčí čin. „Chceme ocenit významné vědecké počiny lidí z fakulty a pomoci ke zviditelnění jejich práce,“ zdůvodnil Pol zavedení nového ocenění. První nositel cenu převezme v pondělí v půl jedné odpoledne na slavnostním zahájení týdne vědy v aule FF.

Týden vědy je spojen ještě s jedním oceněním, Zlatou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní vědeckou práci v oboru etnomuzikologie převezme ve středu profesor Dušan Holý.

Hlavní novinky