Přejít na hlavní obsah

Cenu děkana filozofické fakulty získal teoretik dějin umění

Za knihu Triumf obnovujícího se dne byl oceněn Pavel Suchánek.

Pavel Suchánek.

Historicky prvním držitelem Ceny děkana filozofické fakulty za významný tvůrčí čin se stal Pavel Suchánek, odborný asistent semináře dějin umění. Při pondělním slavnostním zahájení týdne vědy mu ocenění za knihu Triumf obnovujícího se dne. Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století předal děkan Josef Krob.

„Ocenění si nesmírně vážím. Je to pocta, když vaší práce všimne děkan a jeho vědecká komise, navíc mezi dalšími reprezentativními díly, která byla na cenu nominována,“ uvedl Suchánek. Vedení filozofické fakulty začalo cenu udělovat s cílem ocenit vynikající vědecké počiny domácích expertů a zviditelnit jejich práci. Letos bylo na cenu nominováno sedm děl.

Oceněné dílo ukazuje na příkladu duchovní aristokracie z období baroka, že umění nebylo a není jen předmětem estetického vnímání, ale také prostředkem utváření společnosti, její historické paměti, společných kulturních hodnot nebo politických idejí.

„Aristokracie jako objednavatel uměleckých děl významně ovlivňovala kulturu raného novověku. Já jsem se zaměřil především na mladší syny šlechticů, kterým byla většinou předurčena církevní kariéra, a zkoumal jsem, jak se jejich společenské návyky střetávaly s pravidly církevního prostředí, jak se navzájem ovlivňovaly a jak se to odráželo například v uměleckých dílech,“ vysvětlil Suchánek.

Hlavní novinky