Přejít na hlavní obsah

Ceitec pořizuje špičkové přístroje pro výzkum mozku

Odborníci na výzkum lidské mysli využijí dvě nové magnetické rezonance.

Přístroj Magnetom Prisma.

Unikátní přístroje za sto milionů korun pořizuje Ceitec Masarykovy univerzity. Zařízení pro zobrazování funkcí magnetickou rezonancí budou využívat odborníci z centra neurověd na výzkum mozku a lidské mysli.

Dva přístroje Siemens s intenzitou magnetického pole 3 Tesla mají jedinečnou kombinaci technických i softwarových vlastností, které umožní kvalitnější výzkum v oblasti normálních funkcí lidského mozku. Bude možné je využít také při odhalování změn nervového systému u lidí trpících rakovinou, epilepsií, Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou, a dalšími onemocněními nervového systému. Vědci z Ceitecu MU se budou zabývat také vývojem spolehlivější a včasnější diagnostiky těchto onemocnění a monitorováním vlivu léčby.

Technické parametry přístrojů určených pro vědecký výzkum se podle koordinátora výzkumu, neurologa Ivan Rektora liší od klinických zařízení a odpovídá tomu i cena, která je vyšší než u přístrojů pořizovaných do nemocnic. Neurolog tak narážel na spekulace v médiích, že nákup přístrojů je zbytečně předražený. „Při hledání vhodného přístroje jsme oslovili české i zahraniční odborníky s žádostí o posouzení zařízení různých firem,“ uvedl Ivan Rektor.

„Pro naplnění vědeckovýzkumných potřeb projektu jsou nezbytné unikátní technické parametry zařízení. Čtyři posudky porovnávaly přístroje společnosti Siemens s obdobnými zařízeními dodavatelů GE Healthcare, Philips i Toshiba,“ zdůraznil Ivan Rektor. Doplnil, že posudky označily výslednou cenu ve srovnání s cenami obdobných zařízení za nižší než obvyklou. Postup výběru dodavatele také schválilo ministerstvo školství a odpovídal předpisům platným v době vyhlášení výběrového řízení.

Špičkové vybavení, které je v mnoha nových sdílených laboratořích Ceitecu MU na vyšší úrovni než na jiných vědeckých pracovištích ve světě, je podle představitelů institutu nezbytné pro jeho budoucí efektivitu a také k přilákání a udržení nejlepších zahraničních vědců. „Možnost pracovat s unikátním přístrojovým vybavením je jedním z důležitých bodů, díky kterým k nám mohou perspektivní odborníci přijít,“ domnívá se Rektor.

Výzkum mozku a lidské mysli je jedním ze sedmi výzkumných programů Ceitecu. Vědci z centra neurověd například ověřili, že chování agresivních řidičů souvisí s tím, že mají nižší míru empatie, nebo pomocí magnetické rezonance zkoumají sklony k patologickému hráčství u lidí s Parkinsonovou nemocí.

Přehled odborných posudků
Dr. Essa Yacoub

Dr. Alard Roebroeck

Dominic Sappey-Marinier, Ph.D

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Hlavní novinky