Přejít na hlavní obsah

Chování dětí na webu ovlivňují senzační zprávy v médiích

Děti vědí nejvíce o tom, na co narazí s nejmenší pravděpodobností. Třeba o potkávání se s cizinci.

Na chování dětí na internetu se výrazně podepisují zprávy v médiích, zejména ty, které se věnují popisu extrémních případů rizik v online světě. Například setkávání se s cizími lidmi z internetu je pro některé děti běžné a pouze jedno procento ze všech bylo takovým setkáním nějak ohroženo, avšak média popisují v tomto kontextu typicky odstrašující případy, jako je setkání s pedofilem.

Ukázala to právě zveřejněná část celoevropské studie EU Kids Online, do které je za Českou republiku zapojený tým z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborníci vycházeli z rozhovorů s 380 dětmi ve věku 9 až 16 let z devíti evropských zemí.

„Hlavně u mladších dětí je povědomí o online rizicích silně ovlivněno médii. Bohužel se ukázalo, že děti vědí nejvíce o tom, na co narazí s nejmenší pravděpodobností, a sice o komunikaci s potenciálně nebezpečnými cizinci, například pedofily. Děti by však měly mít o online problematických situacích komplexnější představu a měly by být schopny vyhodnotit případné riziko,“ říká psycholog David Šmahel, vedoucí výzkumu za Českou republiku a lídr části mezinárodního výzkumu, která se věnuje právě problematickým situacím na internetu.

Výzkum například ukázal, že děti začínají agresivitu na internetu mezi svými vrstevníky považovat za poměrně běžnou věc. „Je důležité, aby děti porozuměly tomu, jak snadno může online škádlení přerůst třeba v kyberšikanu, měly by ale být především motivované řešit konflikty mezi vrstevníky sami a dřív, než jim přerostou přes hlavu,“ říká Šmahel.

„V novinách se často dozvíme, že na internetu se děti běžně setkají se sexuálním obtěžováním a nebezpečnými cizími lidmi. Pokud kvůli tomu ale budeme děti odrazovat od používání internetu a strašit je, neosvojí si potřebné dovednosti a nenaučí se čelit reálnějším rizikům,“ uvádí Šmahel.

Expert doporučuje zejména rodičům mladších dětí, aby varovali své potomky a snažili se s nimi mluvit o jejich aktivitách na internetu, ale upozorňovali je i na nedostatky toho, co mohou pochytit v médiích. Časté publikování extrémních případů online rizik v médiích nepřispívá podle odborníků ke kvalitnímu vzdělání dětí. U starších dětí je situace trochu jiná, více než na média spoléhají na zkušenosti své nebo svých kamarádů.

Hlavní novinky