Přejít na hlavní obsah

Psychologové zkoumají naděje lidí pro příští rok

Šetření zjišťuje, jaké nálady panují ve společnosti a co přispívá ke spokojenosti a ke štěstí

Spíše optimisticky hodnotili obyvatelé České republiky svoje vyhlídky a očekávání v osobním životě pro rok 2014 v průzkumu, který se uskutečnil koncem loňského roku. Zda se jejich představy naplnily, nyní ověří nový mezinárodní výzkum Naděje 2015, do kterého se Česko zapojí prostřednictvím psychologického ústavu filozofické fakulty. Online anonymní dotazování otevřené všem zájemcům začalo dnes a potrvá až do 30. listopadu.

Šetření v několika evropských zemích zjišťuje nejen to, jaké nálady aktuálně panují ve společnosti, ale také co přispívá naší spokojenosti a štěstí, a především, do čeho obyvatelé vkládají naděje a jaká jsou jejich očekávání pro příští rok.

Z loňského dotazování mimo jiné vyplynulo, že lidé v Česku byli ve srovnání se Švýcary a Němci nejméně optimističtí. „Letos chceme dotazníkové šetření rozšířit také o otázku, jak lidé hodnotí uplynulý rok a srovnat získané odpovědi s tím, jaká byla jejich původní očekávání do roku 2014. Novinkou bude také dotazník vděčnosti. Chceme si ověřit závěry jiných studií, že vděčnější lidé hledí do budoucnosti s větší nadějí,“ uvedla garantka výzkumu pro Českou republiku Alena Slezáčková z psychologického ústavu.

Výzkum se koná již čtvrtým rokem a od letoška se do něj nově zapojily také Norsko a Malta. Výstupem šetření bude zpráva o nadějích a duševním rozpoložení našich spoluobčanů před koncem letošního roku. V předvánočním období a před vstupem do nového roku se tedy dozvíme nejen to, nakolik jsou Češi v porovnání s obyvateli ostatních zemí spokojení, jak vnímají kvalitu mezilidských vztahů a co jim dává smysl, ale také v co konkrétně pro nadcházející rok 2015 nejvíce doufají, s kým nebo s čím si spojují své naděje a co pro jejich naplnění dělají.

Psychologové chtějí oslovit co nejvíce lidí a získat tak co nejširší vzorek populace. Anonymní online dotazník je přístupný na: www.nadeje2015.com. Jeho vyplnění trvá maximálně dvacet minut. První výsledky výzkumu budou známé již v prosinci.

Hlavní novinky