Přejít na hlavní obsah

Mladí vědci naberou zkušenosti díky programu mentoringu

Hlásit se můžou studenti i zkušení výzkumníci ještě do konce ledna.

O svého mentora mimo Masarykovu univerzitu si řekl třeba student Tomáš Buryška z přírodovědecké fakulty.

Nové kontakty či sdílení zkušeností mezi začínajícími a zkušenými vědci. To je hlavní motivace lidí, kteří se přihlásili do nového programu Národního kontaktního centra - ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd. Mentoring program je otevřený každému, kdo má chuť naučit se něco nového, i těm, kteří naopak chtějí své zkušenosti začínajícím vědcům předávat.

Program má dvě části, individuální a skupinové aktivity ve formě seminářů a workshopů zaměřených na profesní a osobnostní rozvoj. Mentoring trvá od února do prosince a zájemci se mohou hlásit ještě do 31. ledna.

Jako mentorka se do programu zapojila i Barbora Bühnová z Katedry počítačových systémů a komunikací Fakulty informatiky MU. „Chvíli jsem váhala, zda se zapojit jako mentee či mentor, protože stojím na rozhraní těchto dvou rolí. Po poradě s jednou z organizátorek programu jsem nakonec zvolila roli mentor, protože jsem v minulosti měla možnost z role mentee těžit už mnohokrát v rámci svých zahraničních zkušeností,“ uvedla Bühnová.

„V programu vidím příležitost pro vzájemné sdílení zkušeností, které může hodnotně rozšířit obzory oběma stranám. A to nejen z pohledu dosažení excelentních výsledků, ale také pro nalezení svého místa ve vědecké komunitě a prosazení se v ní, což není snadný úkol ani s excelentními výsledky,“ dodala.

Právě podpora profesního rozvoje doktorandů i lidí na postdoktorských pozicích a pomoc s rozvojem vědecké kariéry je hlavním cílem programu. I kvůli tomu chtějí organizátoři propojit lidi z jiných institucí, než kde sami studují či pracují.

Přestože program organizuje centrum Ženy a věda, je určen i mužům. Jako mentee se do něj už zapojil například doktorand Tomáš Buryška, který na Přírodovědecké fakultě MU studuje mikrobiologii.

„Dozvěděl jsem se o programu od kolegyně, absolventky Masarykovy univerzity, která dělá postgraduál v Praze. Nenechal jsem se odradit názvem, a jak mě ujistily organizátorky, i muži jsou vítáni. Určitou roli hrála i zvědavost, co mi může projekt přinést,“ popsal svou motivaci pro zapojení do programu Buryška.

Každý mentee si může vybrat svou mentorku či mentora, který už je zapojený do projektu, nebo navrhnout i jiného člověka, s nímž by rád spolupracoval. Centrum se jej pak pokusí získat.

Student, který se přihlásí, si na začátku roku stanoví své priority, které by chtěl s mentorem řešit, od motivace k lepšímu pracovnímu nasazení, skloubení osobního a pracovního života nebo zlepšení v odborném psaní.

„Mou osobní motivací je získání nových kontaktů pro postdoktorské studium a ideálně ještě nějaké triky na efektivnější psaní článků a grantů. Pokud by můj mentor nebyl Čech, vůbec by mi to nevadilo, pohled zvenčí vždy vítám,“ řekl Buryška.

Hlavní novinky