Přejít na hlavní obsah

Expedice do Antarktidy dokončila výzkum a chystá se na návrat

Polární stanice Masarykovy univerzity slouží výzkumu klimatických změn, biodiverzity i vlivu záření.

Chemik Ondřej Zvěřina připravuje v terénním kempu u jezera Monolith večeři. V pozadí nové expediční stany.

Skupina vědců a techniků tráví šestý týden na polární stanici Masarykovy univerzity na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Díky dobrému počasí se podařilo splnit letošní výzkumné úkoly a v příštích dnech čeká výpravu transport vrtulníky na 80 kilometrů vzdálenou argentinskou základnu Marambio na ostrově Seymour. Odtud budou pokračovat domů.

Zvláště intenzivní byl letos výzkum v oblasti biologických disciplín. Experti nasbírali vzorky rozsivek, řas, sinic, mechů a lišejníků z více než 150 odběrových míst včetně okolí mrtvých tuleňů, jejichž pozůstatky jen pomalu podléhají rozkladu a jsou hlavním zdrojem živin pro rostliny. Specializované analýzy se uskuteční až po návratu expedice do Česka. Jejich cílem bude určit vybrané biologicky aktivní látky zejména v řasách a sinicích a v návazných laboratorních experimentech zjistit jejich chemické vlastnosti.

Podobné pokusy budou provedeny i na bakteriích, které letos vědci odebírali z ústní dutiny a kloak ptáků, především tučňáků a chaluh, a také z půdy a z mikrobiálních povlaků. Využití výsledků se očekává například ve farmaceutickém průmyslu.

Kromě toho pokračovaly dlouhodobé experimenty simulující oteplování atmosféry, které ukázaly na jeho vliv na intenzitu fotosyntézy a růst mechové a lišejníkové vegetace. Skupina vědců zaměřená na klimatologii, ledovce a permafrost provedla pravidelná měření bilance hmoty ledovců. „Předběžné výsledky měření potvrdily pozitivní vliv ochlazení způsobeného tři roky trvajícím mořským zámrzem na zpomalení úbytku ledovců. Teprve delší řada sledování ale dokáže odpovědět na závažné otázky související s vlivem globální klimatické změny,“ řekl vědecký koordinátor expedice Miloš Barták.

Pravidelná údržba meteorologické stanice na úpatí ledovce Davies Dome.

V oblasti lékařského výzkumu byla získána cenná data o vlivu fyzické zátěže a chladové adaptace členů posádky. První analýzy ukazují, že prostředí Antarktidy příznivě ovlivňuje zdravotní stav posádky. Díky práci v terénu dochází i ke zvýšení počtu červených krvinek a tím schopnosti krve zásobovat tělo kyslíkem.

V rámci spolupráce se Středoevropským technologickým institutem byly na stanici nainstalovány panely pro zkoumání destrukčního vlivu UV záření na pokročilé polymery. Ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky Akademie věd ČR pak vědci měří v Antarktidě i úroveň radioaktivního gama záření. Výsledky by měly prozradit více o mechanismu šíření radiace na Zemi i ohrožení Antarktidy například zářením z havárie v jaderné elektrárně ve Fukušimě.

Letošní expedice měla také za úkol provést některé úpravy na stanici. Technici mimo jiné přebudovali systém výroby a distribuce elektrické energie. Byl doplněn o sestavu 90 fotovoltaických panelů, čímž došlo k výraznému snížení spotřeby nafty na dieselovém elektrickém generátoru. Během slunečných dnů není už třeba generátor vůbec spouštět. „Díky přírodním zdrojům sluneční a větrné energie se tak česká stanice dostává na absolutní špičku ve využívání obnovitelných zdrojů energie v Antarktidě,“ uvedl vedoucí expedice Pavel Kapler.

Výprava také otestovala dvě terénní čtyřkolky, pojmenované Brenda a Kelly. V antarktických podmínkách se velmi osvědčily. S jejich pomocí byly dopraveny vědecké přístroje do odlehlých částí ostrova, kam se pro mořský zámrz nebylo ani letos možno dostat na gumových člunech.

Hlavní novinky