Přejít na hlavní obsah

Vyšší teplota ve městech může ovlivňovat zdraví obyvatel

Negativním důsledkům změny klimatu lze podle odborníků předcházet vhodnými adaptačními opatřeními.

V létě za jasného a klidného počasí může být teplota vzduchu během noci v centru Brna až o 5 °C vyšší než v okolí města.

Vzestup teploty vzduchu a větší extremita počasí mohou podle klimatologů v následujících letech negativně ovlivňovat především životní podmínky obyvatel měst. Vědci z Masarykovy univerzity se spolu s kolegy z Polska, Maďarska a Slovenska v současné době zabývají právě globální změnou klimatu a jejími dopady na klima měst ve střední Evropě. Negativním důsledkům změny klimatu lze podle nich předcházet vhodnými adaptačními opatřeními.

Nejen v České republice je hlavním projevem současné globální změny klimatu postupné zvyšování teploty vzduchu či nárůst počtu tropických dní. „Ve městech se utváří zvláštní kategorie klimatu. Jeho typickým projevem je například formování takzvaného tepelného ostrova města, v důsledku kterého je teplota vzduchu ve městech v řadě situací vyšší než v jejich okolí. Například v létě za jasného a klidného počasí může být teplota vzduchu během noci v centru Brna až o 5 °C vyšší než v okolí města,“ uvedl ředitel Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU Petr Dobrovolný.

Vědci z MU a Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR již v minulých letech vydali monografii Klima Brna, která shrnuje poznatky o časové a prostorové proměnlivosti klimatu v tomto městě. S kolegy z dalších zemí a za využití numerického modelu MUKLIMO vyvinutého německou meteorologickou službou se v současnosti zabývají odhadem budoucích klimatických podmínek ve městech střední Evropy v průběhu 21. století.

Součástí tohoto projektu je Informační den, jehož cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s dosavadními výsledky. „Představíme na něm výsledky modelování současného i budoucího klimatu v Brně a budeme diskutovat o problematice městského klimatu v současných podmínkách a o adaptačních opatřeních,“ doplnil Dobrovolný.

Informační den se koná ve středu 9. září od 10.00 v prostorách Geografického ústavu PřF MU.

Hlavní novinky