Přejít na hlavní obsah

Nová aplikace pomůže vědcům s vyhledáváním vhodných přístrojů

Přehled přístrojového vybavení i s možností vyhledávání je dostupný v univerzitním Inetu.

Přehled přístrojového vybavení s možností jednoduchého vyhledávání dal dohromady Odbor výzkumu Rektorátu Masarykovy univerzity. Aplikace je dostupná v univerzitním Inetu.

„Reagovali jsme na požadavky vědců a také na to, že univerzita investovala v posledních letech do přístrojového vybavení obrovské finanční prostředky, a přesto doposud neexistoval soupis toho, co a kde vlastně máme k dispozici,“ vyjmenoval důvody pro vytvoření interaktivní databáze prorektor pro výzkum Petr Dvořák.

Doplnil, že na univerzitě také existuje řada vědních oborů, pro něž se přístroje běžně nepořizují, ale díky vývoji občas některé ze zařízení potřebují. „Některé týmy se dokonce mohou odvážit do nových vědních směrů právě proto, že univerzita disponuje příslušným přístrojovým vybavením a umí je využívat,“ domnívá se Dvořák.

Přehled techniky tak může i ušetřit peníze. Pokud výzkumníci zjistí, že potřebné zařízení na univerzitě je a má volnou kapacitu, můžou z financí na vlastní projekt pořídit něco jiného. Seznam může také posloužit jako informace o univerzitním zázemí pro vědce, kteří uvažují o Masarykově univerzitě jako o místě pro rozvoj kariéry.

V seznamu je zahrnuto vybavení na pěti fakultách: přírodovědecké, lékařské, filozofické, fakultě informatiky a fakultě sportovních studií. Přehled obsahuje také údaje za Ceitec a ústav výpočetní techniky. U každého přístroje či zařízení najde zájemce kromě popisu i jeho umístění a především kontakt na zodpovědnou osobu. „Využití pak samozřejmě záleží na domluvě,“ zdůraznil prorektor.

Databáze se bude dál rozšiřovat o nové přístroje a také o další funkce podle potřeb výzkumu. Pro příští rok je už plánované vylepšení, díky kterému se budou přístroje vyhledávat podle klíčových slov na základě jejich reálného použití.

Přehled podle Dvořáka zatím využijí především týmy z oblastí věd o živé a neživé přírodě a biomedicíny. „Slibujeme si ale, že dobré povědomí o tom, co, kde a k čemu na univerzitě máme, bude inspirovat i další obory,“ dodal.

Hlavní novinky