Přejít na hlavní obsah

Právník David Kosař získal ERC grant jako první v oboru

Právník chce studovat vliv nárůstu soudcovské samosprávy na princip dělby moci.

Mimořádný úspěch zaznamenal vedoucí Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity David Kosař, který získal prestižní evropský vědecký grant ERC. Ve svém oboru je první v České republice, komu se podařilo získat tzv. Starting grant udělovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC – European Research Council). Bude se zabývat vlivem nárůstu soudcovské samosprávy v zemích Evropské unie na princip dělby moci, tedy rostoucí rolí soudců při jmenování a povyšování svých kolegů.

ERC poskytuje tuto formu podpory nejtalentovanějším evropským výzkumníkům na základě vědecké excelence jimi navrhovaného výzkumu. „Grant mi umožní vybudovat si vlastní výzkumný tým, přizvat do něj i zahraniční experty, a rozšířit tak výzkum za hranice střední Evropy,“ uvedl David Kosař. V současnosti se připravuje grantová smlouva s Evropskou komisí a až poté lze výzkum zahájit.

Kosařovým cílem je zmapovat vliv orgánů soudcovské samosprávy a expertních těles pro výběr soudců ve čtrnácti evropských zemích a u dvou nadnárodních institucí – Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku. Ve vybraných zemích pak bude zjišťovat, jaký vliv mělo zavedení soudcovské samosprávy na zodpovědnost, nezávislost, transparentnost a legitimitu soudnictví a rovněž na důvěru veřejnosti v soudnictví. Dále bude provádět kvantitativní výzkum kárných řízení se soudci před a po zavedení soudní samosprávy.

„Chceme ověřit, zda je pravdivý často uváděný argument, že nárůst soudcovské samosprávy vede k větší nezávislosti soudců, k větší důvěře veřejnosti v soudnictví a k větší legitimitě a transparentnosti soudní moci. Také chceme zjistit, zda se liší pohled jednotlivých aktérů, tj. politiků, soudců a advokátů, na přesun pravomocí v oblasti správy soudnictví z moci výkonné na orgány soudcovské samosprávy,“ popsal záměry svého výzkumu Kosař.

David Kosař vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2009 zde získal také doktorát za práci v oblasti mezinárodního práva veřejného. Na Středoevropské univerzitě v Budapešti získal titul LL.M. v oblasti lidských práv. Z New York University School of Law má druhý doktorský titul za práci o zodpovědnosti soudců. Šest let působil jako asistent soudce a následně místopředsedy Nejvyššího správního soudu a posléze jako asistent soudkyně Kateřiny Šimáčkové na Ústavním soudu.

Na Masarykovu univerzitu zamířily už dva ERC granty, získali je vědci působící ve Středoevropském technologickém institutu Ceitec MU. První dostal v roce 2013 strukturní biolog Pavel Plevka na studium lidských pikornavirů. Letos slavil úspěch Richard Štefl, který získal grant na studium tzv. temné hmoty genomu, tedy nekódující RNA.

Hlavní novinky