Přejít na hlavní obsah

Média odlidšťují migranty, tvrdí odborníci

Mediální experti se shodli na tom, že sdělovací prostředky posilují vnímání uprchlíků jako anonymního davu.

Panelovou diskusi moderoval (vlevo) Jan Motal. Diskutovali (zleva) novinářka Radka Zítková, dobrovolník Jan Skalík, antropoložka Adéla Souralová a religionista Milan Fujda.

Společensky nejdiskutovanější téma posledních týdnů, migrační krize, se výrazně řeší i v posluchárnách Masarykovy univerzity. Zatímco ve čtvrtek se mluvilo o právních souvislostech, páteční celodenní seminář na fakultě sociálních studií se orientoval spíš na mediální pokrývání událostí a to, jaké může mít zpravodajství na společnost účinky.

Média si z úst diskutujících odpoledního panelu nevysloužila dobré vysvědčení. Odborníci jim vyčítali zkratkovitost, touhu po senzaci a přetváření uprchlíků do anonymního davu, na který je jednodušší útočit. „Diskuse se neposouvá do analytičtější roviny, pořád se jenom řeší počty lidí. Média se jen málo ptají na to, co s lidmi, kteří teď putují Evropou, bude dál,“ uvedl environmentalista Jan Skalík, který má s děním praktickou zkušenost.

Sám působil jako dobrovolník na maďarské a srbské hranici, takže viděl i širší souvislosti toho, co zabíraly televizní kamery a svým divákům mohly televize prezentovat jen v několika vteřinách. „Spousta vypjatých situací plynula z nepřipravenosti zemí, do kterých lidé přicházejí,“ naznačil Skalík, že věci rozhodně nemusí být takové, jak se může z televizní obrazovky zdát.

Záznam z panelové diskuse: Between Dehumanization and Understanding Refugees

Diskutující upozornili také na to, jak média celou problematiku odlidšťují. O lidech přicházejících do Evropy mluví nejčastěji jako o záplavě, což může být podle religionisty Milana Fujdy velmi nebezpečné. „Dochází k dehumanizaci, jakémusi ulehčení svědomí, protože najednou to vypadá, že všechno to, co sledujeme, není lidská záležitost. O to jednodušší je pak přejít k různým útokům, protože migranti najednou nejsou lidé, vůči kterým je potřeba používat normální morální pravidla a empatii.“

Účastníci odpoledního panelu semináře pořádaného katedrou mediálních studií a žurnalistiky tak mimo jiné navazovali na studii o mediálním pokrytí uprchlické krize, o níž se mluvilo dopoledne. Sociolog Pavel Pospěch a mediální analytik Michal Tkaczyk se v ní zaměřili na to, jakým způsobem o tématu informují dvě nejdůležitější české zpravodajské relace, Události České televize a Televizní noviny na Nově. Zjistili, že obě média nepokrývala události vyváženě, jen velmi málo dávala prostor příčinám krize, a přispívala tak k pocitu ohrožení z uprchlíků.

Záznam z panelové diskuse: The 2015 Refugee Crisis: Same Old Story

Podrobnější informace o průzkumu přinese prosincové vydání měsíčníku Muni, které vychází v pondělí 14. 12. 2015.

Hlavní novinky