Přejít na hlavní obsah

Výsledky projektu BioMedTech přispějí k léčbě leukémie

Projekt vědcům umožnil víc pracovat na dotažení výsledků své práce až do komerční praxe.

Látka, která může pomoci v boji s chronickou lymfocytární leukémií (CLL), a vznikající spin-off firma jsou hlavní výsledky projektu BioMedTech, podpořeného více než 21 miliony korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který nedávno skončil na Masarykově univerzitě. Vědci díky němu dostali šanci soustředit se na dotažení svých výsledků až do komerční praxe a zaměřit se na potřeby tržního prostředí, což standardně není hlavní náplní jejich práce.

Cílem projektu bylo dokončit experimentální práce na třech vybraných biomedicínských technologiích, přičemž u dvou z nich se ukázalo, že jsou vhodné pro rychlé využití v komerční praxi.

První představuje výsledky práce vědeckého týmu kolem Vítězslava Bryji, jenž se zabývá výzkumem chemických látek blokujících funkci enzymu kaseinkinázy. Tyto látky se jeví jako využitelné v léčbě CLL, což je nejčastější typ leukémie dospělého věku euroamerické populace. Otestované inhibitory kaseinkinázy vědci vnímají jako novou generaci potenciálních léčiv tohoto typu nemoci, jejichž velkou devízou je to, že ovlivňují přímo příčinu rozvoje choroby.

„Ověření probíhalo na úrovni preklinického testování a proces pokračuje podáním národní a mezinárodní patentové přihlášky. Abychom mohli práci na případném léku posunout dál, hledáme nyní partnera z řad farmaceutických firem,“ uvedl Vítězslav Bryja.

Druhým výstupem se slibným výsledkem je práce skupiny Pavla Krejčího, jehož dlouholetým zájmem je studium receptorových tyrozin kináz (RTK). RTK představují hlavní nástroj pro přenos signálů přes plazmatickou membránu do nitra buňky. S jejich mutacemi souvisí více než 80 lidských patologií včetně rakoviny, vývojových vad nebo neurologických a metabolických chorob.

Krejčí a jeho kolegové vybudovali takzvanou RTK knihovnu, která obsahuje i mutanty spojené s lidskými onemocněními, a dokončili hlavní nástroje využívání knihovny. Vědci také zahájili jednání o založení spin-off firmy, díky čemuž by mohli výsledky jejich práce využívat kolegové z celého světa, a výrazně si tak zjednodušit práci.

Téměř dva roky trvající projekt BioTechMed se orientoval na podporu přímé spolupráce výzkumníků a pracovníků v oblasti transferu technologií a napomáhal ověřování inovativních vědeckých výsledků a jejich přípravě pro vstup na trh.

Hlavní novinky