Přejít na hlavní obsah

Právní historici vytvářejí 14svazkovou encyklopedii

Na uskutečnění nápadu se čekalo více než sto let.

Jaromír Tauchen z právnické fakulty.

Co je absolutismus, Braniborsko nebo interrupce? Mimo jiné tato hesla jsou vysvětlena v prvních dvou svazcích Encyklopedie českých právních dějin, která vzniká i díky právním historikům z Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU.

Myšlenka vydat dílo přibližující právní dějiny naší země napadla už koncem 19. století profesora pražských práv Karla Kadlece, na její realizaci se tak čekalo více než sto let. Až odborníci z Právnické fakulty MU zorganizovali projekt spolu s dalšími kolegy z Evropské společnosti pro právní dějiny.

„Chceme v encyklopedii postihnout všechny oblasti právních dějin od nejstarších dob, tedy od vzniku prvních státních útvarů jako Velká Morava a český přemyslovský stát a prvních právních řádů na našem území, až do současnosti. Jde nám také o začlenění české či spíše československé právní historie do evropských, ale i politických, ekonomických, náboženských a dalších souvislostí,“ uvedl jeden z hlavních redaktorů encyklopedie Jaromír Tauchen.

Do projektu se podle jeho slov zapojila všechna právněhistorická pracoviště v České republice a také kolegové ze Slovenka, Polska, Maďarska, Německa a Rakouska. „Organizátoři vytvořili obrovský autorský kolektiv, který dnes čítá více než šest stovek odborníků z oblastí právní historie, obecné historie a jednotlivých pozitivně právních odvětví. Jen z Masarykovy univerzity píše hesla do encyklopedie 28 autorů,“ podotkl Tauchen.

Ambiciózní Ottův slovník naučný měl svého času včetně doplňků 28 svazků. Připravovaná právní encyklopedie jich bude mít minimálně poloviční počet. Každý díl bude mít rozsah 800 až 950 stran sestavených z hesel. Poslední dva svazky budou věnovány životopisům významných českých a československých právníků. „Dnes má seznam hesel asi 2 000 položek a stále se rozšiřuje. K tomu přes 700 životopisů. Hesla vybírají přední odborníci a jejich rozsah je různý. Podle významu hesla a možností jeho zpracování od jedné do padesáti stran rukopisu,“ uvedl další z editorů díla Karel Schelle. 

Projekt encyklopedie začali organizátoři chystat v roce 2013, dnes jsou vydány první dva svazky a zbylé díly by měly vyjít do konce příštího roku. „Encyklopedie je určena co nejširší veřejnosti zajímající se o právní dějiny,“ dodal Schelle.

Hlavní novinky