Přejít na hlavní obsah

Nadání dětí není za trest. Psychologové ukazují, jak s nimi pracovat

Nejen jak rozpoznat, ale taky jak rozvíjet nadané děti se snaží naučit rodiče experti z Fakulty sociálních studií MU.

Odborníci nejdříve oslovili e-mailem rodiče 320 dětí, jež studovaly dětskou univerzitu.

Problémy rodičů s mimořádně talentovanými dětmi řeší psychologové Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. V posledních dvou letech se jim povedlo v rámci dětské Masarykovy jUniverzity (MjUNI) najít téměř šest desítek nadaných, se kterými teď dál pracují a vytvářejí pro ně semináře a workshopy, aby svůj talent mohly rozvíjet. V běžné výuce na to učitelé nemají většinou prostor, takže děti nejenže nevyužijí svoje schopnosti, ale řada z nich má ve škole problémy, protože se ve výuce nudí.

Odborníci nejdříve oslovili e-mailem rodiče 320 dětí, jež studovaly na MjUNI, dětskou univerzitu pro žáky od 9 do 14 let. Na výzvu zareagovala asi polovina z nich.

„Řada z nich tušila, že jejich dítě vyčnívá nad ostatními. Nedokázali to ale většinou specifikovat a hlavně nevěděli, jak s dítětem dále pracovat, aby svoje schopnosti dál využilo. S tím se setkáváme velmi často,“ sdělila Šárka Portešová, vedoucí výzkumného týmu zaměřeného na nadané děti.

Ve skupině 156 dětí psychologové odhalili 30 mimořádně nadaných a 29 s talentem v určité specifické oblasti, například matematice. Pro děti teď plánují další aktivity, například semináře zaměřené na historii, přírodní vědy nebo žurnalistiku, které by se měly konat na podzim.

Portešová přitom chválí přístup rodičů dětí, kteří na MjUNI dochází. „Je vidět, že sem svoje děti hlásí ti, kteří mají o jejich rozvoj zájem. Když hledáme nadané děti běžně na školách, rodiče naše nabídky často ignorují,“ přibližuje svoji zkušenost psycholožka.

Kromě práce s dětmi specialisté působící v rámci Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií MU vyvíjí také nové testy, jež pomáhají mimořádně talentované děti odhalit.

IQ test prozradí málo
Dříve se používala hlavně diagnostika pomocí určení stupně IQ. Označení nadané dítě mohlo dostat jen to, které mělo IQ nad 130, což jsou asi dvě až tři procenta z každého populačního ročníku.

Dnes se od tohoto postupu ale ustupuje, protože nezohledňuje specifické formy talentu a také chuť konkrétního dítěte dále na sobě pracovat. Také to je důležité. Proto psychologové sledují nejen to, v čem konkrétní jedinec vyniká, ale i to, zda ho aktivity, jichž se účastní, baví.

Pokud tomu tak je, má to podle Portešové řadu pozitivních vlivů na osobnost dítěte. „Pohybovala jsem se například mezi dětmi šikovnými na robotiku a kybernetiku, které se realizovaly v různých mimoškolních aktivitách. Kurzy je bavily a zpětně to ovlivňovalo jejich výkon ve škole, protože si najednou připadaly šikovné a získaly sebevědomí.“

Vyhledávat mimořádně nadané děti mohli psychologové dva roky díky projektům financovaným z Jihomoravského kraje. Pokračovat ve spolupráci s MjUNI budou také letos, v novém ročníku dětské univerzity. Do něj se bude možné přihlašovat od 22. srpna, a to přesně od 20 hodin prostřednictvím webových stránek.

Hlavní novinky