Přejít na hlavní obsah

Botanici Muni pomohli s popisem evropské vegetace. Pomůže chránit přírodu

Na materiálu pracovali více než 15 let. Do různých typů vegetace bylo zařazeno přes 13 tisíc rostlinných druhů. 

Jeden z vegetačních typů: Pobřežní duny. Zde v italském Garganu.

Vegetační ekologové z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity významně přispěli k sestavení historicky prvního úplného přehledu typů evropské vegetace, který v těchto dnech vychází jako zvláštní číslo časopisu Applied Vegetation Science. V mezinárodním týmu 32 rostlinných ekologů z 16 zemí, kteří na rozsáhlém materiálu pracovali více než 15 let, byli zastoupeni hned tři odborníci z Muni. Systém pomůže především při vhodném plánování ochrany přírodních stanovišť.

„Publikace s názvem Vegetation of Europe poprvé poskytuje solidní vědecký základ pro klasifikaci biotopů, která se používá při plánování ochrany přírody a monitorování, hodnocení a péči o přírodní stanoviště v Evropské unii i mimo ni,“ uvedl Milan Chytrý, který se podílel na celkové koncepci díla a také na zpracování různých typů vegetace střední a východní Evropy.

Studiu vegetace se evropští vědci věnují už od začátku 20. století. Na terénním výzkumu se v uplynulých desetiletích podílely tisíce vědců, kteří snímkovali lesy, louky, mokřady i vegetaci na člověkem ovlivněných místech. Až této publikaci se však podařilo obrovské množství dat sjednotit.

V publikaci je evropská vegetace rozdělena do 1298 základních typů, které označují společenstva rostlin nacházejících se na území s konkrétními podmínkami vhodnými pro jejich růst, jako je například složení půdy. Do různých typů vegetace bylo zařazeno přes 13 tisíc rostlinných druhů a poddruhů. Studie pokrývá celou Evropu a přilehlé oblasti, jako je Grónsko a arktické ostrovy, Makaronésii, tedy ostrovy západně od Gibraltaru, Kypr a Kavkaz.

Mezinárodní tým odborníků vedl Ladislav Mucina z University of Western Australia v Perthu. Z MU se do něj kromě Milana Chytrého zapojili Michal Hájek jako hlavní garant zpracování vegetace evropských rašelinišť a Lubomír Tichý, který vyvinul počítačový expertní systém pro určování evropských vegetačních typů na základě údajů z velkých databází.

Hlavní novinky