Přejít na hlavní obsah

Průzkum: Bezpečnost dětí na internetu hlídají častěji otcové

Takzvané digitální rodičovství přináší řadu výzev. Čeští otcové mají před matkami náskok.

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. Společnost Kaspersky Lab provedla ve spolupráci s psychologem Davidem Šmahelem z Fakulty sociálních studií MU průzkum zaměřený na výzvy, které tento fakt přináší. Podle jeho výsledků hrají v českých rodinách v otázce zajištění bezpečí dětí na internetu hlavní roli častěji otcové.

Právě oni učí své potomky, jak používat digitální zařízení, radí, jak se bezpečně pohybovat na internetu a starají se o instalaci potřebných bezpečnostních řešení pro daná zařízení.

Podle většiny rodičů se děti s digitálními technologiemi učí zacházet samy, přičemž s přibývajícím věkem se samostatně učí stále více věcí. Nicméně jsou to právě otcové, kteří nejčastěji své děti v této oblasti vzdělávají - 60 procent otců v porovnání se 40 procenty matek. I v případě zajištění bezpečnosti digitálních zařízení, která děti používají, instalují bezpečnostní řešení v 66 procentech případů otcové, následováni matkami se 49 procenty.

Oba rodiče se podle výzkumu se svými dětmi pravidelně baví o tom, co na internetu dělají a případně jim pomohou řešit komplikované situace, na které v online prostředí narazí. I v tomto případě ale mají čeští otcové drobný náskok, co se týče rad ohledně bezpečného chování na internetu. Činí tak 44 procent otců a 35 procent matek.

V Česku v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Výsledky průzkumu ukazují velké rozdíly ve způsobu využívání internetu u dětí různého věku.

„S rostoucím věkem dětí se zásadně mění i výchovný styl jejich rodičů. Starší děti mívají větší volnost, co se používání digitálních zařízení týče, protože rodiče spoléhají častěji na jejich znalosti digitálního prostředí. To nemusí být vždy ideální, protože tak děti můžou být vystaveny různým online rizikům. Právě proto je online bezpečnost dětí v současnosti tak ožehavým tématem,“ říká David Šmahel z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií MU, který se dlouhodobě věnuje problematice dětí a mládeže a jejich používání digitálních médií.

„Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost. Z toho důvodu podporujeme rodiče, aby se svými dětmi mluvili o jakýchkoliv problémech spojených s pohybem v online prostředí. Nabízíme jim odborné rady ohledně zajištění internetové bezpečnosti nebo jak kontrolovat online aktivitu dětí,“ dodává Jan Sekera, regionální manažer pro střední Evropu společnosti Kaspersky Lab.

Hlavní novinky