Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita stála u zrodu už třinácti spin-off firem

První z nich, biotechnologická firma Enantis, vznikla už v roce 2006 a dnes slaví velké úspěchy.

Vznikly díky univerzitě, z akademického světa ale vykročily na trh. Řeč je o takzvaných spin-off firmách (někdy též spin-out). Společností založených za účelem komercializace duševního vlastnictví vzniklo díky Masarykově univerzitě už třináct. A právě na ně se zaměří poslední díl seriálu o transferu technologií a duševním vlastnictví.

Psal se tehdy rok 2006. Centrum pro transfer technologií MU (CTT) existovalo zhruba rok a univerzita udělala v oblasti komercializace nadějných technologií další velký krok kupředu: Vznikla její vůbec první spin-off firma s názvem Enantis.

Mezi jejími společníky byste našli i vědce z přírodovědecké fakulty. Že se na činnosti spin-off firmy podílejí původci duševního vlastnictví, je poměrně obvyklé. Samotná technologie totiž k úspěchu na trhu nemusí stačit, zásadní je také vědecké know-how, které se k ní váže.

„Spin-off společnosti užívají duševního vlastnictví, které vzniklo na univerzitě, a jeho potenciál dále dynamicky rozvíjí a spolupracují s univerzitou, což může být pro obě strany přínosné z hlediska dalšího rozvoje technologií,“ vysvětlil právník CTT Pavel Loutocký.

Od roku 2006 stála Masarykova univerzita i u zrodu dalších spin-off firem, například z oblastí IT, plazmových technologií nebo biotechnologií. V některých má univerzita přímo svůj podíl (například ve společnosti Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.), jindy se duševní vlastnictví, na němž spin-off staví, dostává firmě do rukou prostřednictvím licenční smlouvy.

Pokud se komercializace formou spin-off povede, těží z ní pak všechny zúčastněné strany. Univerzita může mít příjmy z licence, případně ze svého podílu ve společnosti, firma má díky zajímavému a inovativnímu nápadu z univerzitního prostředí konkurenční výhodu a nápad může dále rozvíjet.

Se vznikem spin-off firem stejně jako s dalšími otázkami komercializace a duševního vlastnictví rádi zaměstnancům Masarykovy univerzity pomůže CTT.

Hlavní novinky