Přejít na hlavní obsah

Baron Trenck opustil po staletích hrobku. Vědci ho zrentgenovali

Odborníci ze tří fakult Masarykovy univerzity se podílejí na výzkumu mumie slavného vojenského velitele.

Antropoložka Petra Urbanová z Přírodovědecké fakulty MU provádí fotometrii mumie.

Po 268 letech nerušeného odpočinku dnes mumie barona Františka Trencka poprvé opustila prostory Kapucínské hrobky v Brně. Kvůli projektu, na němž se podílejí také odborníci z Masarykovy univerzity, byly ostatky slavného barona převezeny do Fakultní nemocnice Brno a podrobně naskenovány.

Na projektu s názvem Antropologický, soudně-lékařský a historický výzkum mumie barona Trencka spolupracuje Muzeum města Brna s Kapucínskou hrobkou, Muni a bohunickou nemocnicí. Hlavním cílem projektu je zjistit stav zachovalosti mumie a pokusit se zodpovědět některé z otázek a legend, které se k této historické osobnosti pojí.

„Je to pro nás jedinečná příležitost podívat se na vojáka z 18. století. Doufáme také, že padnou některé mýty, které kolem mumie barona Trencka panují. Například už teď, po skenování, je zřejmé, že v jeho těle není žádný projektil, který mu tam měla zůstat po zásahu kulkou,“ uvedl Petr Vachůt z muzea.

Už z prvních vyšetření se zdá, že Trenck byl v době smrti v dobré kondici.

Podle přednosty Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN Brno a také vedoucího Katedry zobrazovacích metod Lékařské fakulty MU Vlastimila Válka na tom byl baron Trenck velmi dobře.

Svobodný pán František Trenck

„Překvapil mě například nádherně zachovalý chrup. Na lebce neměl žádné deformity. Na kostech jsou nějaká zranění vidět, například zlomenina dolní končetiny nad kotníkem, která byla velmi dobře zhojená,“ popsal první výsledky Válek.

Pro odborníky z FN Brno bylo měření náročné, museli vymyslet, jak vyšetření technicky provést. Především šlo o nastavení parametrů přístroje, aby vyšetření bylo v dostatečné kvalitě.

„Mumie nemá podkožní tuk, vodu v těle, vnitřní orgány a podle toho se musí parametry vyšetření nastavit. Mohli jsme si to několikrát vyzkoušet a fascinovalo nás to,“ podotkl Válek. Doplnil, že mumie byla vystavena mnohem vyššímu rentgenovému záření než lidé při běžném vyšetření.

Na snímcích bylo mimo jiné vidět, že baronu Trenckovi chybí dva články palce na levé ruce. Jde o chybějící prst, který se za nejasných okolností dostal před desítkami let do sbírek Muzea města Brna.

„Víme, že palec byl ukroucený a podařilo se nám zjistit, že jsou na něm zachované papilární lišty. Podařilo se nám získat otisk prstu barona Trencka,“ uvedla vedoucí laboratoře morfologie a forenzní antropologie přírodovědecké fakulty Petra Urbanová. Chybějící palec se baronovi brzo vrátí. Jeho předání kapucínům se odehraje 8. března.

Skenování mumie ve fakultní nemocnici.

Nejen palec je ale oddělený. Mumie má oddělenou i hlavu a kolují další mýty o tom, že nepatří k tělu. I to by mohly objasnit další analýzy, a to i DNA.

Před necelými dvaceti lety mumii přímo v hrobce studoval přednosta ústavu soudního lékařství MU Miroslav Hirt. „Dělali jsme především antropologickou analýzu a teď se chystáme na genetické vyšetření. Rádi bychom uzavřeli kapitolu pochybností o tom, zda k sobě hlava a tělo patří,“ uvedl Hirt.

Na to vše budou vědci hledat odpovědi v následujících měsících, kdy budou zpracovávat téměř čtyřicet tisíc snímků z CT vyšetření a další stovky fotografií z fotogrammetrické dokumentace, kterou provedli antropologové přímo v Kapucínské hrobce.

Výsledkem budou nejen možná zpřesnění historických informací, ale v budoucnu také 3D model Trenckova těla i obličeje, na kterém se budou podílet odborníci z katedry počítačové grafiky Fakulty informatiky MU.

Hlavní novinky