Přejít na hlavní obsah

Co ovlivňuje soudce při rozhodování

Právní experti v čele s Ladislavem Vyhnánkem chtějí zjistit, co všechno může mít dopad na rozhodování soudce.

Ladislav Vyhnánek spolu s kolegy nejdřív zmapuje kauzy, které řešilo plénum Ústavního soudu a v nichž se objevila rozdílná stanoviska soudců.

Právo není jednoduchá věc a mezi soudci existují názorové rozdíly, které se mohou projevit také v jejich rozhodování. Zda jsou odlišnosti v posuzování případů jen výsledkem používání rozdílných metod výkladu práva, nebo mají na rozhodování soudců vliv i jiné skutečnosti, budou v následujících dvou letech zkoumat odborníci z Právnické fakulty MU v čele s Ladislavem Vyhnánkem.

„Podobné studie už existují, zabývají se ale jen tím, zda když různí soudci zvolí odlišné metody výkladu práva u jednoho případu, je to dáno například jejich politickým přesvědčením či tlakem veřejného mínění,“ přiblížil předmět výzkumu takzvaných mimoprávních vlivů na rozhodování soudu Vyhnánek.

Výzkumníci budou studovat Ústavní soud. „Chceme zjistit, co všechno může mít dopad na to, jak soudce rozhoduje, a jak se jeho přemýšlení vyvíjí. Málokdo se totiž podívá na daný případ a automaticky rozhodne,“ uvedl právník.

Rozhodování může podle něj ovlivňovat například to, kolik má soudce času a asistentů nebo jaký má přístup k literatuře. A často se mluví o vlivu osobnosti soudce, jeho politické ideologii a životní zkušenosti, což jsou právě ty mimoprávní vlivy.

Vyhnánek zdůraznil, že tyto podněty nemusí být nutně negativní a řada z nich může být navíc podvědomých. „Soudci jsou však trénovaní profesionálové, kteří by měli umět podobné působení odfiltrovat. Chceme tedy zjistit i to, do jaké míry se jim to daří,“ doplnil.

Odborníci nejdřív zmapují kauzy, které řešilo plénum Ústavního soudu a v nichž se objevila rozdílná stanoviska soudců. Z dat pak určí pozice konkrétních soudců v oblasti například politické orientace. „Pokud jeden soudce konzistentně rozhoduje liberálně a druhý konzervativně na pozadí stejné právní úpravy, tak se dá očekávat, že u nich hrají roli právě tyto mimoprávní vlivy,“ uvedl výzkumník.

Součástí výzkumu budou i rozhovory se soudci a asistenty. „Budeme se s nimi bavit například o tom, zda někdy rozhodují sice podle práva, ale v rozporu se svým vnitřním přesvědčením,“ řekl Vyhnánek.

Cílem výzkumu je podle něj ukázat, zda jsou i v českém soudnictví mimoprávní vlivy významné, a případně rozvířit debatu o tom, do jaké míry jsou akceptovatelné a jak jejich vliv omezit. „Lze je eliminovat například rozhodováním ve větších senátech nebo úpravou podmínek výběru soudců. Důležitá je i samotná debata o tomto tématu, která může vést soudce k větší sebereflexi,“ dodal.

Hlavní novinky