Přejít na hlavní obsah

Dva špičkoví čeští vědci zkoumající rakovinu se vrací ze zahraničí. Posílí Ceitec

Michal Šmída a Robert Vácha nabrali zkušenosti v Rakousku a Anglii. V Brně teď založili nové výzkumné skupiny.

Robert Vácha zkoumá pomocí počítačového modelování, jak mutace proteinů a složení lipidových membrán ovlivní chování buněk. Změna tohoto chování způsobuje celou řadu nemocí.

Dvě nové výzkumné skupiny vznikly v červenci vznikly v institutu Ceitec Masarykovy univerzity. Zabývat se budou oblastí výzkumu, který vede k přesnější diagnostice a cílenější terapii nejen nádorových onemocnění. Oba nově jmenovaní vedoucí skupin, Michal ŠmídaRobert Vácha, přináší na univerzitu dlouhodobé zkušenosti z uznávaných evropských výzkumných institucí a byli vybráni na základě dosavadních výsledků ve svém oboru.

Cílená terapie nádorových onemocnění
Michal Šmída se bude v Ceitecu zabývat identifikací nových možností cílené terapie nádorových onemocnění, především B-buněčných malignit, jako je chronická lymfocytární leukemie (CLL).

CLL je v západních zemích aktuálně nejčastější nádorové onemocnění bílých krvinek (B-lymfocytů), které se hromadí v krvi, kostní dřeni, lymfatických uzlinách a dalších orgánech. Výzkumná skupina bude pod vedením Michala Šmídy vyvíjet i nové buněčné modely, jejichž využití pro screening různých léčiv by mohlo vést k personalizované medicíně šité na míru pacientům nesoucím konkrétní mutace.

Michal Šmída se bude v Ceitecu zabývat identifikací nových možností cílené terapie nádorových onemocnění.

Šmída přišel do Ceitecu z Centra molekulární medicíny (CeMM) rakouské Akademie věd ve Vídni. „Plánoval jsem návrat do České republiky a Ceitec mě nadchnul. Jsem rád, že svoji vědeckou kariéru mohu budovat právě v Brně, které nabízí excelentní vybavení a špičkové podmínky pro můj výzkum,“ vysvětluje Šmída důvody, proč vyrazil do Brna.

Robert Vácha, který do Ceitecu přišel z Univerzity v Cambridgi v Anglii a Lundské univerzity ve Švédsku, se zabývá interakcemi proteinů a lipidových membrán. Tyto interakce hrají klíčovou roli při buněčné signalizaci, transportu a obraně. Pomocí počítačového modelování Vácha zkoumá, jak mutace proteinů a složení membrán ovlivní chování buněk. Změna tohoto chování způsobuje celou řadu nemocí od rakoviny a Alzheimerovy choroby až po nemoci související se stárnutím a špatnou dietou.

„Objasnění molekulární podstaty protein-membránových interakcí nám pomůže při vývoji nových peptidů vhodných k léčbě těchto závažných onemocnění,“ vysvětluje Robert Vácha, vedoucí nově vzniklé skupiny.

Juniorská výzkumná skupina každý rok
V souladu se strategií institutu Ceitec Masarykovy univerzity se při otevírání nových pozic management zaměřuje na témata personalizované medicíny a udržitelného zemědělství tak, aby posiloval konkurenceschopnost institutu v evropském měřítku. Vedení plánuje otevřít mezinárodní výběrové řízení na jednu juniorskou výzkumnou skupinu každý rok.

„Cílíme na perspektivní kandidáty na počátku vědecké kariéry, kterým nabízíme jasně definovanou podporu pro jejich výzkum. Oba noví vedoucí výzkumných skupin jsou juniorní vedoucí a jejich práce projde po čtyřech letech hodnocením, na základě jehož výsledků bude rozhodnuto o dalším působení na institutu,“ vysvětluje systém ředitel Ceitecu MU Jiří Nantl.

Hlavní novinky