Přejít na hlavní obsah

Vědce z Muni podpoří prestižní britská nadace Wellcome Trust

Molekulární biolog Lumír Krejčí získal peníze na výzkum bílkoviny RAD51 spojené s řadou nádorových onemocnění.

Dosáhnout na finance, které získávají ti nejkvalitnější světoví vědci, znamenalo pro Lumíra Krejčího projít třemi koly výběru.

Molekulární biolog Lumír Krejčí z Masarykovy univerzity získal prestižní kolaborativní grant od jedné z největších soukromých nadací podporujících vědu, britské Wellcome Trust. Grant získal spolu s kolegy z Velké Británie a Spojených států amerických na zkoumání molekulárních mechanismů, které vedou ke vzniku některých nádorových onemocnění, jako je rakovina prsu či prostaty. Podporu v celkové výši 26 milionů korun má jeho tým na dobu pěti let. Je prvním vědcem v České republice, který tento grant obdržel.

Dosáhnout na finance, které získávají ti nejkvalitnější světoví vědci, znamená projít třemi koly výběru. „V první fázi se zasílá stručný návrh toho, na čem chcete pracovat spolu s životopisy zapojených vědců. V druhém kole se zpracuje plná grantová přihláška, kterou posuzují špičkoví světoví odborníci. Třetí částí je interview, kde je potřeba představit projekt a zodpovědět dotazy výběrové komise,“ popsal cestu, která vede ke grantu, Krejčí.

Podporu získal spolu se Simonem Boultonem z britského The Francis Crick Institute, Davidem Ruedou z londýnské Imperial College a Erikem Greenem z Columbia University. Brněnští odborníci se budou v rámci projektu věnovat biochemické a biofyzikální charakterizaci funkce bílkoviny s názvem RAD51, která hraje významnou roli v opravách poškozené DNA a také při její replikaci, tedy tvorbě jejích kopií při dělení buňky. Předběžné výsledky Krejčího týmu byl nedávno publikovány v prestižním časopise Cell a Molecular Cell.

Mutace v RAD51 jsou spojovány s řadou nádorových onemocnění, jako je rakovina prsu, vaječníků, močového měchýře nebo prostaty, a s tzv. Fanconi anemií, která také vede k nádorovým onemocněním. „Tento projekt je primárně základním výzkumem, ale víme, že mutace v některých dalších genech jsou spojované s těmito nemocemi, a chceme objasnit přesný molekulární mechanismus, který k nim může vést,“ dodal Krejčí.

Hlavní novinky