Přejít na hlavní obsah

Odpovědné chování patří k prioritám MU

Masarykova univerzita si uvědomuje jednu ze svých hlavních rolí ve společnosti a snaží se správným příkladem vést k odpovědnému zacházení s energiemi, vodou i odpady. K jejím prioritám totiž dlouhodobě patří odpovědné chování.

Nejde přitom jenom o formální závazek vycházející ze Strategického záměru MU pro roky 2021-28, ale také o zavádění konkrétních opatření v různých oblastech jejího fungování. Principy udržitelnosti se na univerzitě propisují například do provádění novostaveb a rekonstrukcí, zřizování zelených střech, rozšiřování moderních environmentálně šetrných technologií či do zavádění principů odpovědného nakupování. Patří k nim také sociálně prospěšné aktivity, například Dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ.  

V posledním roce je operativní agenda udržitelného fungování rozvíjena ještě intenzivněji - vznikl poradní orgán rektora Rada pro udržitelný rozvoj, byly zprovozněny webové stránky sustain.muni.cz či proveden audit odpadového hospodářství univerzity. Na něj navazuje tvorba strategie pro nakládání s odpady. Masarykova univerzita také koordinuje projekt University leaders in SDG, ve kterém mimo jiné propojuje stakeholdery z 24 českých univerzit. 

Paralelně s těmito strategickými aktivitami vnímá vedení univerzity i signály zevnitř univerzitní obce. Z průzkumů mezi studenty a zaměstnanci má cennou zpětnou vazbu o tom, jak je téma udržitelnosti důležité i pro jednotlivce. V nadcházejícím nejistém období proto budou snahy zaměřeny právě k motivaci zaměstnanců a studentů univerzity ke spoluodpovědnosti. Cílem bude vytvořit odpovědnou interní kulturu univerzity, která napomůže ke změně běžných návyků jednotlivců. Týká se to zejména šetření se zdroji – s energiemi, vodou i odpady.

Studenti či zaměstnanci mají samozřejmě různé možnosti odpovědného chování, jinak je tomu například u studentů docházejících na přednášky do univerzitního kampusu a jinak u neakademických zaměstnanců v kanceláři v budově v centru města nebo návštěvníků sportovních kurzů pro veřejnost. Všichni ale mohou sdílet jednu společnou vizi univerzitní komunity a přispívat k ní i svým vlastním dílem.

 

Hlavní novinky