Přejít na hlavní obsah

Kde se vzalo n ve slově zapomněl

Že se píše zapomněl, a ne zapoměl, ví každý druhý školák. Věděli byste ale, jaký je pravý důvod, proč to tak je? Květina napoví.

Chceme-li psát správně podle pravidel českého pravopisu, je potřeba se mnoho věcí naučit nazpaměť. V jazyce totiž často neplatí jednoduchá pravidla. Jedním z takových případů je i minulý čas slovesa zapomenout, tedy tvar zapomněl nebo také vzpomněl, připomněl apod. Proč se v nich vlastně píše ono n? Ačkoliv nám už na základní škole vysvětlili, čím se řídit, pravda o původu je jako obvykle komplikovanější.

Pokud se nemá člověk spoléhat jen na svou paměť a chce nějakou pomůcku, udávají se nejčastěji dvě příbuzná slova, podle kterých psaní odvodit – zapomenepomni – v nich dotyčné n slyšíme, a proto i píšeme. Zatímco první případ se snaží výsledku dosáhnout správným postupem, avšak vlastně zavádějícím způsobem, druhý případ si bere na pomoc slovo vzdáleně příbuzné, což by v jiných případech znamenalo chybu – například bychom nenapsali správně tamější, protože přece známe i tvar tamní.

Abychom pochopili, kde se ono n ve skutečnosti bere, můžeme se podívat na slovesa tzv. druhé slovesné třídy, kam zapomenout patří. Nejvhodnějším vzorem je minout, ale ten nás s minulým časem minul k požadovanému tvaru s -mně- nepřiblíží. A nepomohou nám ani vzory tisknoutzačít. Kdybychom totiž vzali v úvahu staročeský tvar (oni) začěli, mohli bychom se dostat k nesprávnému zapoměli.

Kde se tedy vzala podoba zapomněl? Není to nějaká tradovaná chyba? Jak se to vezme. Když budeme sledovat podoby slovesa zapomenout v dochovaných textech z dob, kdy se ještě skupina vyslovovala jako [mje], narazíme vždy na podobu zapomněl. Není ale možné, aby ve 14. století vznikla chyba u slovesa zapomenout, a přitom zůstala bezchybně zapsaná slova jako rozuměti, měsíc, měkký nebo čtvrtý pád zájmena já – mě.

Vyřešit problém s n nám nakonec pomůže polština jakožto jeden z češtině nejpříbuznějších jazyků. Polsky zapomenout je zapomnieć, v přítomném čase (ty) zapomnisz, čemuž by v češtině odpovídala hypotetická podoba zapomníš. Co z toho odvodit? Že musíme hledat v tzv. čtvrté slovesné třídě. V ní najdeme zastaralé sloveso mnít a ještě zastaralejší odvozená slovesa domnítpomnít s tvary minulého času mněl, domnělpomněl. Jejich rozkazovací způsob je mni, domni, pomni! Od slovesa domnít jsou pak odvozena slova domnělýdomněnka nebo dnešní sloveso domnívat se.

Sloveso pomnít pak nejen dalo vzniknout pomněnce, také se díky velmi podobnému významu pomíchalo se slovesy jako vzpomenout, rozpomenout se a od nich se jeho vliv dostal i ke slovesu zapomenout. Takže zatímco v přítomném čase zůstaly očekávané tvary jako zapomenu, zapomeneš, minulý čas se přiblížil slovesu pomnít, tedy pomněl a od něho zapomněl.

Budete-li se tedy příště rozhodovat, zda ve slově zapomněl napsat „mně“, či „mě“, pomněte, že jest to stará zvláštnost, při které nám žádná školská poučka celý problém neosvětlí.

Autor je doktorand v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU.

Hlavní novinky