Přejít na hlavní obsah

Takhle agresivní kampaň jinde nemají. Vážně?

Lidé často naříkají nad nebývalou vtíravost českých politických kampaní ve srovnání se zahraničím. Je to ale pravda?

Barack Obama před prezidenstkými volbami. Kontakt kampaň je v USA klíčová.

To na západě neznají, tam by si to politici nedovolili! Tak zní častá námitka občanů, kterým české předvolební kampaně připadají agresivní. Přesně tuto námitku můžeme v posledních dnech, kdy jsou předvolební kampaně v plném proudu, slýchat stále častěji. Jsou ale opravdu stížnosti na místě? Jak intenzivní a kontaktní kampaně se vedou v zahraničí? Možná bychom se sami divili.

V hodinách politického marketingu se studenti učí, že jednou z nejdůležitějších součástí předvolebních kampaní jsou informace o voličích. Ty kandidátovi pomáhají poznat cílové publikum, ke kterému se snaží promluvit a které chce ovlivnit.

V našich podmínkách to znamená nutnost provést předvolební průzkum, tedy šetření na několika stovkách vybraných občanů. Na základě těchto výzkumů politické strany nebo politici formulují hesla, vybírají fotky na billboardy nebo určují, kterých akcí se stojí za to zúčastnit a kterých už nikoliv. V tom lepším případě. Jiní tak totiž činí čistě na základě své „intuice“. Spousta z nás pak má pocit, že přítomnost politiků na různých událostech, pivních nebo vinných slavnostech, nás jen obtěžuje a že se jedná o něco odporujícího naší představě o férově vedené předvolební kampani. Jak ale tyto kampaně vypadají například v USA?

Pravda, tam jen málokdy kandidáta potkáme na místě, kde si jej většina lidí nepřeje. To však není způsobeno méně „vtíravou“ formou předvolební kampaně, ale jejím přesnějším cílením. Tamější legislativa totiž umožňuje shromažďovat a legálně nakupovat seznamy a databáze voličů. Volební štáby tedy v kampaních disponují kompletními informacemi o svých voličích, od volební historie za posledních několik (desítek) let, přes sociodemografické údaje až po jejich nákupní zvyklosti. To vše stojí kandidáty a jejich volební týmy nemalé peníze.

Zároveň se však jedná o nejdůležitější součást kampaně. Tyto informace jsou totiž pro kampaň rozhodující – určují jednak podobu a jednak i cílení kampaně. Pokud se vám tedy nelíbí, že vás na ulici osloví dobrovolník podporující některou z kandidujících politických stran, věřte, že v USA vám tento dobrovolník zaklepe na dveře bytu a podle přesných informací o vás a vaší rodině vám nabídne předvolební program a sliby šité téměř na míru.

Že vám to zní jako sci-fi? Nikoliv. Taková je realita tamních předvolebních soubojů. Kontaktní kampaň je nedílnou – a zřejmě i nejdůležitější – součástí bitvy o hlasy. Nenechme se tedy mýlit, intenzivní kampaně patří k demokratické soutěži o hlasy voličů. Někdo to může brát jako obtěžování, jiný zase jako příležitost seznámit se s kandidáty a jejich programy.

Ať tak či onak, uvědomme si, že i to patří mezi výsady svobodné politické soutěže a buďme za to rádi. Není to zas tak dávno, co jsme se ze státních televizí a rozhlasů dozvídali pouze o jedné jediné politické straně a pouze to, co nám ona sama chtěla sdělit. Díky za předvolební kampaně!

Autor je doktorský student na katedře politologie Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky