Přejít na hlavní obsah

Jak si vytrénovat pozornost

K lepšímu pamatování si pomáhá i trénink pozornosti.

Pozornost se dá trénovat třeba při hledání rozdílů.

Stane se vám někdy, že jdete do vedlejší místnosti a pak zapomenete, proč jste tam? Nebo že se učíte a najednou si uvědomíte, že už hodnou chvíli vůbec nevnímáte text? Tato selhání jsou u lidí běžná, ale ne nevyhnutelná. Pokud byste se jich rádi zbavili, jste ideálními adepty pro trénink pozornosti.

„Multitaskingový“ styl života nepřeje rozvoji dovednosti udržet koncentraci na jediném podnětu delší dobu. Proto prvním krokem k lepší pozornosti je vypnout facebook a vybrat si jenom jeden úkol, kterému se budete věnovat. Pokud se vám stane, že se přistihnete u toho, jak se díváte ven z okna, nebo surfujete po internetu, jednoduše se vraťte k práci. Cílem tréninku je také naučit se rozeznávat tyto momenty a bez sebeobviňování a zbytečné tenze klidně přivést pozornost zpátky k danému úkolu.

Mentální posilovna
Podobně jako paměť, i pozornost je možné připodobnit ke svalu, který vytrvalým cvičením sílí. A podobně jako existují posilovací stroje, existují i cvičení pro posilování pozornosti. Jedním z nich je jednoduché cvičení, při kterém porovnáváte téměř stejné obrázky a vaším úkolem je najít mezi nimi několik rozdílů. Další variantou jsou obrázky, které obsahují velké množství různých podnětů, mezi kterými hledáte právě jeden typ podnětu. Příkladem je hra Kde je Valdo? Pokud se vám obrázky samy o sobě zdají lehké, můžete si trénink ztížit tím, že si určíte časový limit pro vypracování.

Zkoušeli jste někdy zrcadlové čtení nebo psaní? Psaní opačným směrem vyžaduje neustálou koncentraci a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, protože pokud se pozorností odchýlíte, směr písma se okamžité změní a uděláte viditelnou chybu. Položte si zrcadlo na opačnou stranu papíru, ze které píšete, a snažte se na papír psát tak, aby písmo bylo čitelné v zrcadle. Můžete se přitom dívat jenom na zrcadlo.

Meditace
Meditace je v obecném slova smyslu technika prohlubování soustředění, přičemž svou pozornost zaměřujete na jeden podnět nebo děj a ignorujete všechny ostatní. Klasické techniky staví na soustředění se na střídající se výdech a nádech. Jiné techniky jako předmět soustředění využívají vnější podněty. Jednoduchým cvičením pro začátečníky je meditace s hodinami, kdy při zavřených očích sledujete sluchem tikání hodinek označující plynoucí sekundy. Abychom si byli jistí, že myšlenkami neutečeme k jiným tématům, můžeme tikání počítat a po otevření očí si zkontrolovat, jestli námi napočítaný čas je stejný jako čas, který ukazují hodinky. Pravděpodobně se vám to nepovede na poprvé, ani na podruhé, ale tréninkem tuto schopnost budete pořád zlepšovat.

Všímavost
Tréninkem pozornosti nezískáte jenom delší výdrž na přednáškách, ale s prohlubující se koncentrací budete stále více schopni se soustředit na přítomný okamžik a odpoutat se od vzpomínek na minulost a plánů do budoucnosti. Všímavost, jak se označuje schopnost být plně přítomen v okamžiku, je v těsném vztahu s duševní pohodou a pocitem prožívaného štěstí v životě.

Autorka je studentkou psychologie na Filozofické fakultě MU. Její články naleznete také v internetovém časopisu PsychoLogOn.

Hlavní novinky