Přejít na hlavní obsah

Pedagožka: Škola je skvělé místo, kde stojí za to se setkávat

Děti od první do páté třídy učí na ZŠ Vejrostova v Brně už pětadvacet let a už dvacet let s nimi pracuje v programu Začít spolu. Olga Novotná nyní získala Cenu pro vynikajícího absolventa Pedagogické fakulty MU.

Olga Novotná.

Aulu Právnické fakulty MU má Olga Novotná spojenou jen s radostnými zážitky. Promovala tam za účasti celé rodiny, rodičů i prarodičů i své dcery, která tehdy měla rok. Po více než dvaceti letech se do auly vrátila, tentokrát na promoci dcery, která se také stala učitelkou. A letos v listopadu se tam objevila, aby převzala ocenění Pedagog roku.

„Neubráním se tu radosti, ale i nostalgii. Vzpomínkám na moje blízké, kteří zde byli dříve se mnou,“ říká Olga Novotná pár okamžiků před tím, než z rukou děkana Jiřího Němce přebírá ocenění. „Ceny pro vynikajícího absolventa si vážím, musím se přiznat, že jsem byla dojata, když jsem si četla anonymizované komentáře rodičů, žáků i kolegů podporující moji nominaci,“ dodává pedagožka, která navíc od roku 2003 se svojí fakultou intenzivně spolupracuje.

Jako fakultní provázející učitelka se podílela na rozvojových i výzkumných projektech fakulty, stála u zrodu Standardu kvality profesních kompetencí studenta učitelství, pomáhala při vedení diplomových prací, které jsou pro ni inspirativními materiály programu Začít spolu. Umožnila natáčení distanční výuky i videa zobrazujícího práci se Standardem kvality při vedení pedagogické praxe a v rámci předmětu Pedagogické komunikace byla přizvána jako externistka přednášející téma spolupráce s rodinou. Na Základní škole Vejrostova navíc působí jako garantka praxí koordinující přípravu budoucích učitelů.

O tom, že chce být učitelka, byla Olga Novotná přesvědčena od dětství. „Ráda jsem se o děti starala i je vedla v zájmovém vzdělávání, volba studia na pedagogické fakultě proto byla jasná.“

Již od začátku své pedagogické dráhy navíc věděla, že se nechce vydat cestou tradičního školství, že chce učit "jinak". Více děti zapojit, získat je pro vzdělání, tak aby měly školu rády. Zajímala se o různé alternativní směry a nakonec měla to štěstí, že se seznámila s programem Začít spolu.

„Program mě oslovil svým demokratickým přístupem ke vzdělání, vnitřní motivací, podněcováním zájmu o učení, důrazem na spolupráci a vzájemnou podporu dětí. Žáci participují na svém vlastním učení, stanovují si cíle své výuky, mají možnost podílet se na rozhodování o záležitostech třídy, zapojují se do volby tématu, o kterém se budou učit. Za velmi důležitý považuji wellbeing. Děti, které se cítí ve škole dobře, jsou motivovanější, a mají i lepší výsledky. Respektující přístup je pro mě zásadní nejen ve škole, ale i v běžném životě,“ popisuje pedagožka program s tím, že je přesvědčena, že jeho principy jsou velmi inspirativní nejen pro pedagogy, studenty, ale i ostatní veřejnost. „Mým velkým cílem se stalo jeho šíření a inspirace pro všechny tyto skupiny. Z tohoto důvodu jsem se stala lektorkou, metodičkou a mentorkou programu Začít spolu.“

Pracovat v tomto programu jí umožnila i její základní škola. Na Vejrostově má program Začít spolu dlouhou historii a třídy Začít spolu dokonce sídlí v nové přístavbě školy, kde i vnitřní vybavení vytváří prostředí odpovídající principům programu. „V letošním roce jsme také otevřeli Zas centrum, metodické centrum poskytující odborné zázemí a podporu profesního rozvoje pedagogů, jejich sdílení a společné učení. ZaS centrum pomáhá školám při realizaci programu Začít spolu.“

Stejně jako tisíce dalších učitelů se Olga Novotná v době koronakrize ocitla v nelehké situaci a ze dne na den musela změnit výuku.

„Ukázalo se, že vyučující, kteří pracují podle programu Začít spolu, byli v této situaci tak trochu napřed. Daleko rychleji jsme navázali úzký kontakt s rodiči, protože jsme na spolupráci zvyklí. Bylo důležité, aby se rodiče opravdu stali partnery školy, oni byli těmi, kteří své děti s naší dopomocí vzdělávali. Snažili jsme se vytvořit rozmanitou nabídku a uzpůsobit podle potřeb jednotlivých rodin distanční výuku. Opakovaně jsme zjišťovali, jestli děti zvládají učivo, které způsoby výuky preferují. Právě nastavení optimálního objemu učiva, bylo efektivním výsledkem komunikace mezi učitelem a rodičem. Volili jsme různé způsoby zadávání úkolů a děti spolu s rodiči měly možnost si vybrat. Nabízeli jsme týdenní plány, každodenní úkoly, podrobnější přípravy s cíli výuky, online výuku, ale i výuková videa.“

Podle Novotné se na vzdělávání dětí nejvíce podepsalo to, že se nemohly vzájemně setkávat, přirozeně spolu komunikovat. „Situace, která nastala, nám všem nabídla velké množství příležitostí, ale zároveň i velkou míru stresu. Je potřeba, abychom všechny výzvy, které nám toto období přineslo - používání nových technologií, diferencované zadání, individualizovaný přístup - využívali, aby nezůstaly zapomenuty. Jsem moc ráda, že nám krize ukázala, že škola je skvělé místo, ve kterém stojí za to se setkávat, je potřebná pro všechny – děti, rodiče i učitele.“

Kdyby to bylo možné, stejný čas, který věnuje dětem a vzdělávání by Olga Novotná chtěla věnovat svému druhému koníčku. Jízdě na kole. „Miluji ty chvíle, kdy se vydáváme s manželem do lesa na výlet, mnohdy si sedneme někde na paloučku a jen tak posloucháme zpěv ptáků a šumění lesa. Občas se vydáváme na vyjížďku s kamarády z cykloklubu. Ráda se setkávám s lidmi, kteří mají jednu společnou lásku, a to je kolo, baví mě sledovat, s jakým respektem se zde setkávají lidé naprosto různých profesí, názorů i věku.“

Cena pro vynikajícího absolventa Pedagogické fakulty MU ale letos pro Olgu Novotnou není jediná cena. Byla i ve finále Global Teacher Prize. „Nejsem soutěživý člověk i ve vzdělávání se snažím soutěživost mezi žáky, co nejvíce eliminovat. Proto je pro mě účast v každé takové akci vlastně náročná. Vždy ale za mojí nominací stojí lidé z mého profesního okolí, ať již rodiče, děti nebo kolegové, proto nedokáži svoji účast odmítnout. Na druhou stranu se mi díky oceněním daří šířit program Začít spolu a jeho hlavní principy mezi odbornou, ale i laickou veřejnost,“ vysvětluje oblíbená pedagožka.

Hlavní novinky