Přejít na hlavní obsah

Rektoři nedoporučují příjetí věcného záměru zákona o VŠ

Na včerejším zasedání přijalo plénum České konference rektorů (ČKR) usnesení, ve kterém nedoporučuje k přijetí předložený Věcný záměr zákona o vysokých školách. Zároveň také nedoporučuje přijmout Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům.

Plénum ČKR zároveň vyjádřilo nesouhlas s návrhem státního rozpočtu v oblasti vysokého školství. "V průběhu posledních pěti let došlo k poklesu podílu výdajů na veřejné vysoké školy na HDP o 12,4 procentního bodu a výdajů na jednoho studenta o 16,9 %. Klesající výdaje na vysoké školství ohrozí kvalitu vzdělávacího procesu, zpomalí či zastaví reformní úsilí v oblasti vysokých škol, destabilizují vysokoškolské instituce a sníží konkurenceschopnost ČR," píše se v usnesení.

ČKR také požaduje zlepšení administrativních procesů spojených s realizací Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost i Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na MŠMT. Chce zamezit tomu, aby v jejich důsledku nadále nedocházelo ke zbytečným průtahům a k rizikům nevyčerpání prostředků z evropských fondů.

Na včerejším zasedání přijalo plénum České konference rektorů (ČKR) usnesení, ve kterém nedoporučuje k přijetí předložený Věcný záměr zákona o vysokých školách. Zároveň také nedoporučuje přijmout Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům.

Plénum ČKR zároveň vyjádřilo nesouhlas s návrhem státního rozpočtu v oblasti vysokého školství. "V průběhu posledních pěti let došlo k poklesu podílu výdajů na veřejné vysoké školy na HDP o 12,4 procentního bodu a výdajů na jednoho studenta o 16,9 %. Klesající výdaje na vysoké školství ohrozí kvalitu vzdělávacího procesu, zpomalí či zastaví reformní úsilí v oblasti vysokých škol, destabilizují vysokoškolské instituce a sníží konkurenceschopnost ČR," píše se v usnesení.

ČKR také požaduje zlepšení administrativních procesů spojených s realizací Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost i Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na MŠMT. Chce zamezit tomu, aby v jejich důsledku nadále nedocházelo ke zbytečným průtahům a k rizikům nevyčerpání prostředků z evropských fondů.

Hlavní novinky