Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita hledá nového kvestora

Rektor Masarykovy univerzity vypsal výběrové řízení na pozici kvestora, který řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity. Stávající kvestor Ladislav Janíček se rozhodl své působení na Masarykově univerzitě po jedenácti letech v této funkci na konci srpna ukončit. Hospodaření univerzity bude dočasně řídit dosavadní vedoucí kanceláře kvestora Michal Sellner.

Uchazeči s vysokoškolským vzděláním, kteří mají praxi ve vedoucích pozicích ve veřejném sektoru a v oblasti finančního řízení velké organizace se mohou hlásit do 22. září. Výběrem bude pověřena komise složená ze zástupců vedení univerzity, děkanů fakult, akademického senátu, správní rady i odborů.

Janíček do funkce nastoupil v červenci 2003. Pod třemi rektory řídil mimo jiné výstavbu univerzitního Kampusu, který byl dokončen stavebně v lednu tohoto roku. Krátce zastával i pozici prorektora pro ekonomiku. Své rozhodnutí odejít z pozice kvestora odůvodnil tím, že s délkou působení v jedné funkci na jedné instituci roste zkušenost, ale současně klesá z mnoha důvodů potenciál prosazovat řešení, a proto se rozhodl pro změnu.

„Pro manažera i instituci, zvláště veřejnou, je vlastně zdravé, aby v tak vysoké manažerské pozici člověk setrvával omezenou dobu. Vytváří to oboustranný prostor pro „svobodná“ rozhodnutí bez kompromisů, pro která však nebývá v takových pozicích příliš prostoru. Velice si vážím možnosti, které se mi na univerzitě dostalo a těch, kteří mi dali důvěru, ale také jedinečnou příležitost podílet se na řízení ekonomiky tak velké instituce a tak mohutného rozvoje, jakým za léta mého působení ve funkci kvestora univerzita prošla. Věřím, že budeme ale i nadále spolupracovat,“ řekl Janíček, který na univerzitě i nadále zůstává v roli učitele.

Kompetence a pravomoci kvestora upravuje vysokoškolský zákon a statut univerzity. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity, vystupuje jejím jménem ve věcech obchodních, správních a občanskoprávních. Připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání, řídí investice do rozvoje univerzity, zajišťuje reprodukci nemovitého majetku univerzity a metodicky řídí vnitřní systémy v oblasti hospodaření a vnitřní správy.

Rektor Masarykovy univerzity vypsal výběrové řízení na pozici kvestora, který řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity. Stávající kvestor Ladislav Janíček se rozhodl své působení na Masarykově univerzitě po jedenácti letech v této funkci na konci srpna ukončit. Hospodaření univerzity bude dočasně řídit dosavadní vedoucí kanceláře kvestora Michal Sellner.

Uchazeči s vysokoškolským vzděláním, kteří mají praxi ve vedoucích pozicích ve veřejném sektoru a v oblasti finančního řízení velké organizace se mohou hlásit do 22. září. Výběrem bude pověřena komise složená ze zástupců vedení univerzity, děkanů fakult, akademického senátu, správní rady i odborů.

Janíček do funkce nastoupil v červenci 2003. Pod třemi rektory řídil mimo jiné výstavbu univerzitního Kampusu, který byl dokončen stavebně v lednu tohoto roku. Krátce zastával i pozici prorektora pro ekonomiku. Své rozhodnutí odejít z pozice kvestora odůvodnil tím, že s délkou působení v jedné funkci na jedné instituci roste zkušenost, ale současně klesá z mnoha důvodů potenciál prosazovat řešení, a proto se rozhodl pro změnu.

„Pro manažera i instituci, zvláště veřejnou, je vlastně zdravé, aby v tak vysoké manažerské pozici člověk setrvával omezenou dobu. Vytváří to oboustranný prostor pro „svobodná“ rozhodnutí bez kompromisů, pro která však nebývá v takových pozicích příliš prostoru. Velice si vážím možnosti, které se mi na univerzitě dostalo a těch, kteří mi dali důvěru, ale také jedinečnou příležitost podílet se na řízení ekonomiky tak velké instituce a tak mohutného rozvoje, jakým za léta mého působení ve funkci kvestora univerzita prošla. Věřím, že budeme ale i nadále spolupracovat,“ řekl Janíček, který na univerzitě i nadále zůstává v roli učitele.

Kompetence a pravomoci kvestora upravuje vysokoškolský zákon a statut univerzity. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity, vystupuje jejím jménem ve věcech obchodních, správních a občanskoprávních. Připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání, řídí investice do rozvoje univerzity, zajišťuje reprodukci nemovitého majetku univerzity a metodicky řídí vnitřní systémy v oblasti hospodaření a vnitřní správy.

Hlavní novinky