Přejít na hlavní obsah

Novým kvestorem MU se stane Martin Veselý

Kvestorem Masarykovy univerzity, který řídí její hospodaření a vnitřní správu, bude dosavadní náměstek ředitele Ústavu výpočetní techniky MU Martin Veselý. Nového kvestora vybrala komise složená ze zástupců vedení univerzity, děkanů fakult, akademického senátu, správní rady i odborů z celkem 21 uchazečů. Ve funkci nahradí Ladislava Janíčka, který své působení v této pozici v létě ukončil.

„Vzhledem k tomu, že se univerzita nachází v situaci, kdy se dokončují velké projekty z evropských fondů a současně se připravují nové pro další plánovací období, je důležité mít obsazenou pozici kvestora, do jehož kompetence právě tato oblast po finanční stránce spadá. Jsem rád, že se podařilo vhodného kandidáta najít v tak krátkém čase,“ řekl rektor MU Mikuláš Bek.

Martin Veselý má dvacetiletou praxi ve vrcholovém managementu se zodpovědností za provozně-administrativní, ekonomické, personální a právní agendy. Působil na pozicích finančního ředitele a poradce výkonného ředitele v IT firmách. Od roku 2012 je náměstkem ředitele Ústavu výpočetní techniky MU. „Výzvou pro kvestora v následujícím období je vrátit vědecké komunitě univerzity prostor pro pěstování touhy pro poznání a snížit její zatížení byrokratickou administrací přidělených projektů,“ uvedl Veselý ve svém motivačním dopise.

Kompetence a pravomoci kvestora upravuje vysokoškolský zákon a statut univerzity. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy, je přímo podřízen rektorovi, který ho jmenuje i odvolává.

Kvestorem Masarykovy univerzity, který řídí její hospodaření a vnitřní správu, bude dosavadní náměstek ředitele Ústavu výpočetní techniky MU Martin Veselý. Nového kvestora vybrala komise složená ze zástupců vedení univerzity, děkanů fakult, akademického senátu, správní rady i odborů z celkem 21 uchazečů. Ve funkci nahradí Ladislava Janíčka, který své působení v této pozici v létě ukončil.

„Vzhledem k tomu, že se univerzita nachází v situaci, kdy se dokončují velké projekty z evropských fondů a současně se připravují nové pro další plánovací období, je důležité mít obsazenou pozici kvestora, do jehož kompetence právě tato oblast po finanční stránce spadá. Jsem rád, že se podařilo vhodného kandidáta najít v tak krátkém čase,“ řekl rektor MU Mikuláš Bek.

Martin Veselý má dvacetiletou praxi ve vrcholovém managementu se zodpovědností za provozně-administrativní, ekonomické, personální a právní agendy. Působil na pozicích finančního ředitele a poradce výkonného ředitele v IT firmách. Od roku 2012 je náměstkem ředitele Ústavu výpočetní techniky MU. „Výzvou pro kvestora v následujícím období je vrátit vědecké komunitě univerzity prostor pro pěstování touhy pro poznání a snížit její zatížení byrokratickou administrací přidělených projektů,“ uvedl Veselý ve svém motivačním dopise.

Kompetence a pravomoci kvestora upravuje vysokoškolský zákon a statut univerzity. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy, je přímo podřízen rektorovi, který ho jmenuje i odvolává.

Hlavní novinky