Přejít na hlavní obsah

Studenty by měly přírodní vědy především bavit

Tomáš Kašparovský, staronový děkan Přírodovědecké fakulty MU, chce, aby fakulta měla pod jeho vedením úspěšné studenty, aby posílila v žebříčcích z hlediska kvality vědy a byla vidět v médiích.

Děkan přírodovědecké fakulty Tomáš Kašparovský.

Jak se po opětovném zvolení děkanem Přírodovědecké fakulty MU cítíte?
Mám velkou radost z toho, že mi akademický senát fakulty vyjádřil podporu pro další funkční období, zhodnotil tak moji předchozí práci a dal mi najevo, že je dobrá. Současně cítím tíhu úkolů, které budu muset řešit, protože nás čeká to masarykovské „Překonávat to dobré lepším“.

Na co se chcete v příštím funkčním období zaměřit?
Primárně se chci zaměřit na to, abych dokončil kroky, které mám z předchozího funkčního období. Ale hlavně abychom byli přírodovědecká fakulta číslo jedna jak z hlediska vzdělávání a výzkumu, tak i z hlediska společenského dopadu.

Řekl jste, že chcete genderovou rovnost na fakultě a ve vedení bude minimálně jedna proděkanka. Je to tak?
Ano, minimálně jedna pozice ve vedení fakulty bude obsazena ženou–proděkankou.

Můžete říct kým?
Teď ještě ne, jméno sdělím až ve chvíli, kdy budu jmenován děkanem a kdy mi to kolegyně definitivně potvrdí. Jednám také o posílení vědecké rady o nové kolegyně.

Máte jasno i o dalších proděkanech?
Jasno mám, ale nejprve s nimi budu individuálně jednat. Můžu už ale prozradit, že budu mít o dva proděkany víc, a to proděkana pro zahraniční vztahy, protože agenda, kterou má v gesci proděkan pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium Luděk Bláha, je v dané chvíli příliš široká. A ještě bude nový proděkan pro učitelská studia. S každým z členů ze současného vedení fakulty budu ještě hovořit. Někteří z nich nebudou pokračovat a některých se zeptám, zda jsou ochotní pokračovat. Až budu mít od nich příslib, že budou ve vedení Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pokračovat, tak složení týmu oznámím.

Přírodovědecká fakulta MU.

V debatě kandidátů na děkana jste mluvil o tom, že nabízíte zkušenosti se získáváním a vyjednáváním peněz z úrovně univerzity pro fakultu. Budete usilovat o to, aby fakulta měla ještě víc peněz pro doktorandy a studenty, kteří pracují ve vědě a výzkumu?
Budu usilovat o to, aby přírodovědecká fakulta měla takový koláč, který odpovídá jejímu významu. Zjednodušeně řečeno jde o to, abychom získali finance, o kterých víme, že je potřebujeme pro další rozvoj. Částka je daná tím, jaké výsledky od nás Masarykova univerzita chce. Takže chci rozšiřovat podíl prostředků na základní činnosti a chci to mít v rozsahu, který potřebujeme pro kvalitní práci. Je také potřeba říct, že přírodní vědy jsou drahé a k fungování fakulty je proto potřeba určitá významná část peněz. Jsem zastáncem toho, že buď přírodní vědy pěstujeme a musíme je tím pádem adekvátně financovat, nebo je dělat nebudeme. Nemám rád polotovary.

Budete modernizovat i přístrojové vybavení?
To je složitější otázka. Budu se snažit vytvářet takové podmínky, aby se přístrojové vybavení mohlo obnovovat. Konkrétně se řešilo na akademické obci, aby nebyly odvody z přístrojů, což je na diskuzi s vedením univerzity. Současně budu chtít, aby na přístroje a vybavení byly dostatečné prostředky v centrálních financích, které získáváme buď z projektových, nebo i institucionálních prostředků.

Kdybyste měl říct svoje tři nejdůležitější cíle a plány na další čtyři roky ve funkci děkana, co by to bylo?
První plán je, abychom získali na fakultu co nejvíc motivovaných studentů, kteří budou dokončovat svá studia a bude je bavit studovat přírodní vědy. V oblasti vědy bych pak byl rád, kdybychom byli institucí, která bude posilovat v žebříčcích z hlediska kvality vědy, především tím míním v mezinárodním dopadu citačních ohlasů. A z hlediska společenské relevance budu rád, když odborníci z naší fakulty budou víc vidět v médiích a budou moci komentovat aktuální dění.

Pokud by došlo ke zhoršení pandemie, upřednostníte online výuku, nebo hybridní výuku?
Dlouhodobě máme taktiku, že se snažíme v nejvyšší možné míře zachovat prezenční výuku všude tam, kde je nutná praktická výuka nebo kontaktní výuka třeba v případě seminářů. V případě nutnosti je snaha co nejdřív převést přednášky do hybridní nebo online výuky a co možná nej-déle podržet praktickou výuku. Ve všech ostatních případech se podřídíme aktuální situaci.

Hlavní novinky