Přejít na hlavní obsah

Zdravice rektora Martina Bareše k novému akademickému roku

Rektor Martin Bareš přeje studujícím úspěšný akademický rok 2023/2024 a oceňuje konání všech, kteří se podílejí na díle jménem Masarykova univerzita.

Rektor MUNI Martin Bareš


Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti, dámy a pánové,

rád bych vás co nejsrdečněji jménem Masarykovy univerzity přivítal v novém akademickém roce 2023/2024, zejména pak všechny studující prvních ročníků, protože příchod na vysokou školu představuje v životě člověka významný krok.   

Dovolte mi, abych vám také poděkoval za váš poctivý a odpovědný přístup v předchozím akademickém roce. Jen díky němu se nám v době historických cen energií podařilo dosáhnout významné úspory a snížení nákladů v oblastech spotřeby pitné vody, tepla, plynu a elektřiny. Velmi si toho vážím, protože neplýtvání se zdroji je známkou vyspělého přístupu naší univerzitní komunity k udržitelnosti a má i reálné pozitivní ekonomické dopady. Stejně tak bych rád ocenil konání vás všech, kteří se svou energií, dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi podílíte na díle jménem Masarykova univerzita. Jen díky vám vstupujeme poprvé v dějinách naší instituce do nového akademického roku dle aktuálního vydání mezinárodního srovnávacího žebříčku QS World University Rankings jako 400. nejlépe hodnocená univerzita na světě! Je to známka kvality, když si uvědomíme, že na celé planetě existuje zhruba 32 tisíc vzdělávacích a výzkumných institucí. Máme být na co hrdí!

V tomto akademickém roce oslavíme jako Masarykova univerzita 105. výročí svého vzniku. Byl bych rád, abychom si při té příležitosti uvědomili, kým jsme, na jak výjimečné tradice máme tu čest navazovat a pokračovali v jejich rozvíjení. Věřím, že tento rok se opět významně zapíše do naší historie, neboť zanedlouho by měla započít stavba zásadní investice do budoucnosti naší univerzity, strategického projektu MUNI BioPharma Hub. Jsem přesvědčen, že tato stavba představující unikátní spojení moderních výukových prostor Farmaceutické fakulty MU a špičkové výzkumné infrastruktury Preklinického centra a Centra molekulární medicíny, významně posune Masarykovu univerzitu vpřed a že z ní budou profitovat nejen fakulty, které jsou umístěny mimo kampus, ale i celá Česká republika.   

V této souvislosti bych chtěl poděkovat také svým předchůdcům, že můžeme navazovat na jejich nadčasové myšlenky, vize i práci, a Akademickému senátu MU za projevenou důvěru, díky které mohu pokračovat v práci pro Masarykovu univerzitu jako rektor po dobu dalších čtyř let.

Přeji vám všem úspěšný akademický rok 2023/2024!

S úctou

Martin Bareš,
rektor Masarykovy univerzity

Hlavní novinky