Přejít na hlavní obsah

Náš rektor – naše volba

Víte, jak se jmenuje současný rektor? A proč byste to měli vědět, vždyť z toho se přece nezkouší. Možná si to ani neuvědomujete, ale máme velké štěstí, že si můžeme volit své rektory a děkany. Sice nepřímo prostřednictvím senátorů, ale ty si sami vybíráme ze svých řad. Naše univerzita je opravdu naše, není to žádná pobočka nadnárodního supermarketu se vzděláním.

AnotaceRucka
A tak má každý z nás má možnost ovlivnit, jaká bude jeho fakulta i  univerzita. Ale toto právo jde ruku v ruce s odpovědností. Nemůžeme se tvářit, že za naše problémy může někdo jiný. Ale i z hlediska čistě osobního prospěchu dává smysl o univerzitu pečovat. Naše diplomy mají nějakou váhu. Bude-li se Masarykova univerzita dobře rozvíjet, bude jejich prestiž stoupat. Necháme-li ji upadnout, ztratí spolu s ní na ceně i naše diplomy. A pokud necháme její pověst zničit skupinou všehoschopných darebáků, jako se stalo na jedné nejmenované univerzitě v západních Čechách, pak se našimi diplomy příliš chlubit nebudeme.

Jakého si zvolíme rektora, takový bude do určité míry i charakter celé naší univerzity. Samotná volba bude probíhat následovně. K vyhlášení došlo 10. ledna a do 11. února bychom měli znát všechny případné kandidáty. Po mnoha diskusích s nimi nakonec 18. dubna vybere 46  univerzitních senátorů (z toho 18 studentů) rektora Masarykovy univerzity na příští čtyři roky. Vítězný kandidát bude potřebovat nadpoloviční množství hlasů. Nebude-li nikdo zvolen ani v druhém kole, kam postupují dva nejsilnější kandidáti, opakuje se volba za týden. Pokud by ani pak nebyl vybrán nový rektor, došlo by k vyhlášení nové volby. Současnému rektoru Petru Fialovi končí mandát 31. srpna a znovu již kandidovat nemůže, protože rektorem nelze být tři po sobě jdoucí funkční období.

I když rektora nebudete volit přímo, můžete se přinejmenším zapojit do předvolebních diskusí o tom, kam má naše univerzita směřovat a jakou ji chcete mít. Brzy o tom budeme rozhodovat a senátory vaše názory zajímají.

Univerzitu však můžete přetvářet i jinak. Až budete mít příště příležitost pomoct s organizací zajímavé přednášky nebo třeba fakultního plesu, zapojte se. Až uvidíte nějakou nepravost, pokuste se ji napravit. Až budou příště volby do senátu, kandidujte. Nebo se aspoň aktivně zúčastněte. Pište do Muni.cz nebo do LeMUra. Nebo je aspoň čtěte. Je to i vaše univerzita, zajímejte se o ni. Bude i vaší vizitkou.

Zdeněk Ručka,
předseda Studentské komory Akademického senátu MU

Více o volbě rektora ZDE.

Hlavní novinky