Přejít na hlavní obsah

Rozumí sexu opravdu každý?

Tato otázka mne často napadá, když při svých běžných aktivitách narazím na některé mýty či nesrovnalosti, ať již ze strany svých pacientů, studentů, známých či masmédií. V současné době se zdá, že naše společnost je přesexualizovaná, ale v záplavě erotických, reklamních i pornografických materiálů, jimž jsme vystavováni téměř denně, se často ztrácejí informace, které bychom měli znát v první řadě.

AnotaceZourkova
Společně s dalšími kolegy se zamýšlíme, zda by alespoň u vysokoškolsky vzdělaných lidí nebylo ku prospěchu zařadit do jejich kurikula i výuku sexuologie. Jsme si vědomi, že můžeme u tohoto požadavku narazit na protiargumenty právě s odkazem na záplavu materiálů se sexuální tematikou, závažnějším problémem je ale samozřejmě zatížení studentů a  dotace hodin, které nemají být překročeny. Domníváme se však, že krátký studijní program, který by mohl naučit seriózně komunikovat v oblasti sexuality a nabídl výuku základních pojmů v sexuologii, by byl velmi prospěšný.

Příkladem může být i zkušenost z konference ambulantních psychiatrů v  říjnu minulého roku, kde z 300 lékařů a psychologů pouze necelá polovina uvedla, že se svými klienty probírá i vliv onemocnění a jeho léčby na sexualitu. Výsledek by se tedy dal nazvat alarmujícím.

Samostatným okruhem je pak například zpolitizování zneužívání dětí a  zmatení medicínských pojmů. Často jsou mediálně prezentovány případy sexuálního zneužívání a šíření pornografie po internetu. Média nadužívají pojem pedofilie, který z medicínského hlediska znamená preferenci prepubertálních dětí. Když prezentované případy sledujeme, zjišťujeme, že ne všechny splňují tuto definici pedofilie. Dítě je totiž podle OSN i Rady Evropy jedinec do 18 let věku a společnost by měla všechny tyto „děti“ chránit před sexuálními projevy. Tato definice je ovšem v rozporu s trestními zákony mnoha zemí včetně Česka. Není proto divu, že někdy jsme z toho my, sexuologové, trochu na rozpacích. V naší zemi je přece hranice trestnosti sexuálního styku 15 let věku.

Aby nedošlo k mylnému dojmu, že mým postojem je beztrestnost sexuálního zneužívání mladistvých, dodala bych ale, že sexuální preference osob pubertálních a dospívajících je nazývána hebefilií v případě preference mladých dívek a efebofilií v případě hochů. Tento příklad ilustruje neznalost terminologie v lékařské sexuologii a vše shrnuje ve špatně interpretovaný medicínský pojem pedofilie.

Nejen na základě uvedených skutečností je určitě nasnadě seriózně uvažovat o prospěšnosti výuky sexuologie na vybraných fakultách nejen naší univerzity.

Alexandra Žourková,
Psychiatrická klinika Lékařské fakulty MU

Hlavní novinky