Přejít na hlavní obsah

Nová pravidla voleb do senátu prospěla účasti

Jak vidí listopadové volby do akademického senátu Pavel Troubil.

Složení Akademického senátu MU podle nových pravidel.

Volby do Akademického senátu Masarykovy univerzity se letos poprvé organizovaly na všech fakultách současně a podle jednotných pravidel. Co tato novinka přinesla?

V první řadě zamezila, aby někdo mohl kandidovat či volit více než jednou. Studenti i zaměstnanci více fakult a pracovišť si museli vybrat jedno místo, na kterém své volebního právo využijí. Nejen tedy, že nikdo nemohl hlasovat dvakrát, ale byla vyloučena i situace, aby byl někdo senátorem za dvě fakulty současně. Před třemi lety jsme takové situaci byli velmi blízko, a její řešení by zaměstnalo nejednoho právníka. Studenti, které kteří jsou zároveň i akademickými pracovníky, si museli také vybrat, který status je jim bližší.

Společný termín umožnil větší viditelnost voleb v Informačním systému MU a na Facebooku. Studentská komora informovala před volbami, během nich i po skončení s intenzitou a způsobem, které by při odděleném průběhu voleb nebyly myslitelné. Řada fakult překvapila velkým zájmem o kandidaturu. Nevídaných je zejména 19 kandidátů z lékařské fakulty na tři studentská místa. Smutným opakem byla ale fakulta ekonomicko-správní, kde měli dva kandidáti zvolení jisté už před začátkem hlasování.

Po volbách se různí názory, zda volební účast necelé čtvrtiny studentů je úspěchem, nebo ostudou. Vyšší účast by senátu jistě slušela. Nelze ale přehlédnout nárůst od minulých voleb a ve srovnání s jinými univerzitami si také vedeme dobře. Mezi fakultami jsou potom velké rozdíly, účast se pohybuje od 16 do 40 %. Za povšimnutí stojí, že studenti fakulty informatiky byli aktivnější než akademičtí pracovníci dvou fakult.

A co znamenaly volby pro složení senátu? Obvyklá je značná obměna Studentské komory, v níž po Novém roce zasednou pouze tři dosavadní členové. Z poloviny se ale mění také Komora akademických pracovníků. Odcházejí některé tváře, bez nichž se zasedání senátu neobešlo po řadu let, jiní se ale po přestávce jednoho funkčního období vracejí. Věřím, že jejich kombinace se zcela novými senátory povede k oživení a větší proaktivitě Komory akademických senátorů.

Bude totiž jedním z důležitých úkolů nového senátu, aby přesvědčil voliče o svém významu a rostoucí trend účasti udržel. Ovšem hned začátek funkčního období postaví nové senátory před velké úlohy. Na jaře budou volit rektora, bude-li schválena připravovaná novela zákona o vysokých školách, bude senát vyjednávat o rozdělení pravomocí na univerzitě a účastnit se diskuse k zavádění nového způsob akreditací. Přeji všem budoucím senátorům, aby se všech těchto úkolů zhostili ku prospěchu Masarykovy univerzity.

Autor je předseda Studentské komory AS MU.

Hlavní novinky