Přejít na hlavní obsah

Medička zkoumá vliv tance na regeneraci mozku

Patrícia Klobušiaková studuje zároveň na Muni a VUT a věnuje se měření pacientů na magnetické rezonanci a zpracování dat.

V prvních semestrech zabíralo Patrícii Klobušiakové měření pacientů spoustu času, jakmile se ale naučila zpracovávat data, věnuje se už hlavně analýze.

Měření pacientů na magnetické rezonanci a statistické zpracovávání dat, to byly dvě činnosti, kterým zasvětila Patrícia Klobušiaková poslední tři roky na jednom ze svých výzkumů v Ceitecu Masarykovy univerzity. Studentka Lékařské fakulty MU tam pod vedením Ireny Rektorové pracovala na odhalení vlivu pohybově-taneční terapie na mozek zdravých seniorů a lidí s mírnou kognitivní poruchou.

S výzkumem nedávno zvítězila na studentské vědecké konferenci a dokonce i v obdobné soutěži na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, kde současně studuje druhý obor.

Vědě se studentka věnuje už od prvního ročníku, je totiž součástí elitního programu s rozšířenou vědeckou přípravou P-PooL. „Měla jsem si tehdy při nástupu vybrat oblast výzkumu, které se budu věnovat. Spíše náhodou jsem si vybrala neurovědní výzkum a byla to skvělá volba,“ vzpomíná Patrícia.

Nejprve pracovala jako takzvaný MR operátor a podílela se na samotném měření mozku seniorů na přístrojích magnetické rezonance, později se vrhla na zpracování a interpretaci dat. Cílem výzkumu bylo zjistit, jestli má tanečně-pohybová intervence nějaký vliv na mozek a jeho šedou hmotu.

„Hned na začátku výzkumu jsme rozdělili zdravé pacienty i pacienty s mírnou kognitivní poruchou na dvě skupiny, jedna pak půl roku absolvovala pravidelnou pohybovou aktivitu pod vedením lektorů na Fakultě sportovních studií MU a druhá nikoliv. Nakonec jsme provedli nová srovnávací měření,“ popisuje mladá výzkumnice.

Z výsledků vyplynulo, že půlroční pravidelný pohyb měl vliv na mozek pacientů, u cvičících oproti necvičícím došlo ke zhrubnutí šedé hmoty v pravé hemisféře a také ke zvýšení konektivity jedné z velkých mozkových kontrolních sítí. Byli také lepší v testu exekutivních funkcí. Patrícia se svým týmem tedy prokázala, že pohyb je pro stav mozku důležitý a pozitivně ovlivňuje jeho plasticitu.

Medička a inženýrka v jednom

V prvních semestrech jí měření pacientů zabíralo spoustu času, jakmile se ale naučila zpracovávat data, věnuje se už hlavně analýze. „Ta je sice časově ještě náročnější, ale můžu to dělat kdykoliv mám volno, pokud dodržuju uzávěrky,“ usmívá se studentka. Pro interpretaci výsledků musí mít také dostatečné odborné znalosti. Právě proto se před rokem rozhodla začít druhé studium na VUT.

„Práci, které se věnuju, většinou dělají inženýři, kteří mají patřičné elektrotechnické vzdělání. Já jsem se sice naučila dobře zpracovávat data, ale měla jsem dojem, že mi chybí širší pohled na některé věci,“ vysvětluje Patrícia, proč si zapsala ještě kombinované studium Elektroniky a sdělovací techniky.

Dva náročné obory a výzkum v Ceitecu zvládá na výbornou, po prvním roce na technice dokonce získala prospěchové stipendium. Se spolužáky se navíc nově vrhla do tvorby cvičebnice jazyka R, ve kterém probíhá statistická analýza dat potřebná pro vědeckou práci.

Do konce letošního roku ji pak ještě čeká zpracování poslední várky výsledků z magnetické rezonance. S výsledky projektu bude pak v říjnu reprezentovat Lékařskou fakultu MU na studentské vědecké konferenci všech lékařských fakult České a Slovenské republiky v Praze.

Hlavní novinky