Přejít na hlavní obsah

Citace jsou nezbytné, ale nekoušou. Naučte se je používat

Umět správně citovat v seminárkách nebo diplomkách je dovednost, bez které univerzitu úspěšně nedokončíte. Tady je pár tipů, jak si ji osvojit.

Dřív nebo později, ať už studujete na Masarykově univerzitě cokoliv, narazíte na potřebu správně ocitovat odborné zdroje. Seminární práce a později i ty diplomové se bez správného citování zdrojů neobejdou a za chyby v této disciplíně vám navíc nehrozí jen snížení známky. Nezáměrně se můžete stát i plagiátorem. A přitom dělat věci správně není nijak složité, stačí si osvojit základní pravidla.

Důvěryhodné zdroje jsou základ

Obecně platí, že žádnou kvalitní akademickou práci není možné napsat jen na základě toho, co máte sami v hlavě. Ať už je téma jakékoliv, vždy bude nutné si k němu načíst nějakou literaturu, dohledat si fakta a argumenty. Už výběr správných zdrojů, je přitom klíčový.

„Vždy je nutné používat důvěryhodné ověřené zdroje, ať už v tištěné či elektronické podobě. Dobrým zdrojem recenzovaných knih a článků jsou licencované databáze. Ke spoustě z nich zajišťuje Masarykova univerzita studentům volný přístup na adrese ezdroje.muni.cz,“ popisuje vedoucí Knihovny Fakulty sociálních studií MU Irena Šléglová.

Nejčastěji jsou používány odborné knihy a články z odborných časopisů, teoreticky je ale možné použít úplně cokoliv. Jen je potřeba dbát na to, aby zdroj odpovídal kontextu použití a byl správný a aktuální.

Cokoliv si načtete a ve své práci nějak použijete, pak musíte řádně ocitovat, aby bylo jasné, že jde o myšlenku někoho jiného. Nejde ale jen o duševní vlastnictví – vhodným citováním ukážete, že znáte klíčové práce v oboru, že na ně dokážete vhodně navázat či s nimi polemizovat.

Správně použité citace slouží také k měření důležitosti vědeckých prací a vy sami můžete při rešerších těžit z jejich funkce – odkazují totiž na zdroje, kde je možné hledat podrobnější informace o problému, který je v dané literatuře třeba jen zmíněn nebo nastíněn.

Co všechno citovat?

Otázka, kterou si položí každý student, když se začíná seznamovat s citačními pravidly, pak směřuje k tomu, co všechno je nutné citovat.

„Obecná poučka říká, že není nutné citovat obecně známá fakta nebo fakta uváděná v učebnicích. Znamená to ale, že musíte mít dobrý přehled a orientaci v oboru, ve kterém se pohybujete, což ze začátku rozhodně nebyl můj případ,“ popisuje student všeobecného lékařství Roman Kula. „Vyřešil jsem to tím, že jsem si stáhl několik novějších oborových článků a podíval se, co vše se obvykle cituje.“

Podstatné je přitom říct, že povinnost citovat neplatí jen pro doslovné převzetí vět či souvětí, týká se i parafrází, tedy situací, kdy v toku vlastních myšlenek použijete cizí myšlenku popsanou vlastními slovy. Vizuálně je pak rozdíl ten, že doslovné citace bývají uváděny v uvozovkách. Citovat navíc musíte i převzaté tabulky, grafy či obrázky.

Pokud je řeč o vizuální podobě citací, nejspíš vás zklameme. Nedá se říct, jak přesně by citace měly vypadat, protože existuje celá řada citačních norem a každý obor používá jinou. Je tedy potřeba se informovat, kterou normou a stylem se řídí vaše fakulta, katedra či ústav.

Jisté nicméně je, že budete provádět nějakou zkrácenou formu odkazu přímo v textu (většinou příjmení autora, rok vydání a číslo stránky) a pak buď v poznámkách pod čarou, nebo na konci celé práce vypíšete celý bibliografický záznam daného zdroje.

Citační manažer usnadní práci

Pokud v citacích tápete, vyplatí se absolvovat některý z kurzů, které po celé univerzitě pořádají fakultní knihovny. Předměty se zaměřují právě na práci s informacemi a citování. Knihovníci vám také poradí, abyste začali používat některý z citačních manažerů.

„Jde o programy, které usnadňují vytváření a správu citací. Jejich hlavní výhodou je, že umožňují importovat všechny údaje o knihách či časopisech automaticky pouhým zadáním čísla ISBN nebo DOI (pozn. red. číselné kódy pro identifikaci díla). Také umožňují ukládání dat přímo z prohlížeče,“ vysvětluje Šléglová.

Nejčastěji používanými manažery jsou ZoteroCitacePRO, které navíc při použití příslušného plug-inu umožňují pohodlně citovat přímo ve Wordu či generovat seznamy literatury v nejrůznějších citačních stylech.

„Už několik let používám Zotero. Je skvělý v tom, že přímo ve Wordu aktualizuje seznam zdrojů, které jsem použil, a sám mění jejich číslování a také seznam, který tak vždy odpovídá realitě, a já se o to nemusím vůbec starat. Program je navíc každému dostupný ke stažení zdarma,“ pochvaluje si Kula.

Zvládnutí citačních pravidel je nezbytné pro úspěšné ukončení každého studia na univerzitě, nejpozději v závěrečné práci totiž budete tuto dovednost muset demonstrovat. Nepropadejte ale panice – s trochou úsilí a píle se není čeho bát. Pokud navíc během studia napíšete nějakou tu seminárku, budete mít nacvičeno.

Hlavní novinky