Přejít na hlavní obsah

MUNI otevírá nové studijní programy, vychová experty na embryologii

V nabídce studijních programů a specializací Masarykovy univerzity přibyly letos další obory vychovávající odborníky poptávané na trhu práce.

Nově se budou na fakultách vzdělávat experti na embryologii, tlumočnictví znakového jazyka a na buněčnou biologii. Zájemci o studium na MUNI si mohou vybírat z více než 120 bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů. Přihlášky ke studiu je možné podávat až do 29. února.

Ke dvěma dosavadním pětiletým magisterským studijním programům Lékařské fakulty MU letos přibyl nový s názvem Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog, který bude připravovat odborníky především pro práci v centrech reprodukční medicíny. Možnosti takzvané asistované reprodukce se neustále rozvíjejí a v České republice jsou desítky klinik, které potřebují odborníky nejen se znalostmi medicíny, ale také genetiky, molekulární a vývojové biologie či chemie.

„Vysokoškolské studium tohoto typu u nás dosud chybělo a možnost pracovat jako klinický embryolog v centru asistované reprodukce byla vždy podmíněna náročným dovzděláním se v mnoha specializovaných embryologických a zdravotnických disciplínách. Nový program bude všechny potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti předkládat již v rámci studia,“ uvedl garant nového programu Aleš Hampl, který je zároveň přednostou Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty MU. Do nového programu chce fakulta přijímat 18 uchazečů ročně.

Poprvé se letos uchazečům otevřel také bakalářský studijní program Filozofické fakulty MU s názvem Tlumočnictví českého znakového jazyka, který reaguje mimo jiné na snahu začleňovat lidi se specifickými potřebami čím dál více do běžného života. Jeho absolventi budou zajišťovat tlumočnické a překladatelské služby pro sluchově postižené občany České republiky, na což mají lidé se znevýhodněním nárok podle zákona.

Absolventi by měli nacházet práci hlavně v oblasti sociální práce a vzdělávání, například pro různé úřady nebo jako asistenti pedagoga na školách. Obsahem studia bude nejen praktická výuka znakového jazyka a specifické profesní znalosti a dovednosti tlumočníka, ale i lingvistická teorie a fungování sociálních služeb včetně patřičných zákonů.

Nabídku studia rozšířila také Přírodovědecká fakulta MU. Studijní program Experimentální a molekulární biologie nově nabízí specializaci nazvanou Buněčná biologie, na kterou bude za tři roky navazovat nový samostatný magisterský studijní program se stejným názvem. S tímto zaměřením najdou budoucí absolventi uplatnění zejména v základním a aplikovaném výzkumu, dále například v biobankách biomedicínských laboratořích či v biotechnologických firmách.

Hlavní novinky