Přejít na hlavní obsah

Naučte se vytvářet mnemotechnické pomůcky (nejen) k maturitě

Zapomeňte na taháky. Jestli vám učení neleze do hlavy, proč si ho neudělat zajímavější? Poradíme vám, jak si můžete vytvářet vlastní neotřelé pomůcky.

Určitě už jste v životě nějakou mnemotechnickou pomůcku použili. Například, kolik je poloměr Země? Přece „Šetři se, osle“ (6 378 km). Jak vidíte, tenhle způsob učení může být i zábavný. Když se navíc naučíte vytvářet si vlastní pomůcky, budete rozvíjet svou kreativitu a cvičit mozek neobvyklým způsobem. Těžko zapamatovatelná data, čísla nebo chemické vzorce se vám pak s vašimi pomůckami mnohem snadněji vybaví. Stačí si osvojit několik jednoduchých postupů.

Pracujte s počátečními písmeny nebo slabikami

Této metodě se říká akrostich, což původně znamená báseň, kde počáteční písmena každého verše dávají pod sebou dohromady slovo nebo větu. Báseň psát nemusíte (i když můžete), stačí věta, jako je třeba tahle: „Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města“. Takhle se dají zapamatovat římské číslice. Stejnou metodu, pouze za pomoci počátečních slabik, využívá i zmíněná pomůcka „Šetři se, osle“.

Vytvořte si říkanku

Potřebujete si zapamatovat více slov, například názvy děl nebo jména nositelů Nobelovy ceny? Poskládejte si z nich říkanku, kterou si zapamatujete. Vždyť stejnou metodou jste se na základní škole učily názvy oper Bedřicha Smetany. Pamatujete se na tuhle říkanku? Když byli Braniboři v Čechách, dala Prodaná nevěsta jménem Libuše Daliborovi Hubičku u Čertovy stěny. Dověděly se to Dvě vdovy a bylo po Tajemství. Někdy stačí ale i mnohem jednoduší říkanka, třeba jako klasické BeFeLeMe Pes Se VeZe k zapamatování obojetných souhlásek.

Počítejte písmena ve slovech

K zapamatování čísel můžete jít přes obrázky nebo přes písmena. První metoda je oblíbená pro zapamatovávání důležitých telefonních čísel. Všichni víme, že osmička v čísle 158 jsou pouta a pětka ve 155 vozíček. Pro složitější čísla (například pí nebo historická data) se ale vyplatí použít pomocné větičky. Ty vytvoříte tak, že každé slovo bude mít tolik písmen, kolik je hodnota čísla na dané pozici. Například pro kombinaci 123 by sloužila pomůcka A já sám.

Pojmenujte věci akronymem

Jde o hojně využívaný druh zkratky, která se skládá z počátečních písmen víceslovného názvu a často se dá skloňovat. Akronymem je zkratka URNA (Útvar rychlého nasazení), NATO (North Atlantic Treaty Organization), ale i IKEA. Když začnete akronymy aktivně vytvářet a používat, budou velmi užitečné pro zapamatování dlouhých názvů nebo skupin slov.

Věříme, že teď vám půjde učení zas o něco lépe, a nezbývá než popřát hodně štěstí u zkoušek – přijímacích i maturitních.

Hlavní novinky