Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita naplno rozjíždí spolupráci se zahraničními ambasadory

Masarykova univerzita má v současnosti 23 zahraničních ambasadorů z nejrůznějších koutů světa.

Zahraniční uchazeči z celého světa, kteří chtějí studovat na Masarykově univerzitě, se už více než pět let mohou obracet s nejrůznějšími dotazy také na ambasadory z řad zahraničních studentů MU. Od letoška univerzita navíc výrazně navýšila počty ambasadorů na fakultách a v následujících letech plánuje zahraniční studenty ještě více zapojit do mezinárodních propagačních aktivit.

„Počet zahraničních studentů, kteří studují na Masarykově univerzitě v cizojazyčných programech, se rok od roku zvyšuje, a jsem moc rád, že na nejrůznější dotazy uchazečů neodpovídají pouze pracovníci univerzity, ale i samotní zahraniční studenti, kteří dokážou nejlépe předat zkušenosti se studiem na MU i s životem v České republice. Do budoucna chceme mít ambasadory pro jednotlivé obory i pro konkrétní světové regiony, například pro Severní Ameriku nebo Asii,“ upřesňuje prorektor pro internacionalizaci Břetislav Dančák.

Masarykova univerzita má v současnosti 23 zahraničních ambasadorů z nejrůznějších koutů světa, například z USA, Kypru, Izraele, Itálie, Velké Británie nebo Spojených arabských emirátů. Počet ambasadorů se odvíjí od počtu zahraničních studentů na fakultě, například lékařská fakulta má 13 ambasadorů, fakulta sociálních studií 7 ambasadorů.

Jedním z ambasadorů je i Deelan Vadher z Velké Británie, který studuje pátým rokem medicínu na lékařské fakultě. „Role ambasadora je pro mě velmi obohacující zkušenost – nejenom proto, že mě baví radit uchazečům i začínajícím studentům a předávat jim své zkušenosti se studiem na MU, ale i proto, že potkávám studenty z celého světa. Je to velmi rozmanitá práce, při které se neustále učím něco nového a jsem nadšený z toho, že univerzita program naplno rozjíždí,“ vysvětluje Deelan.

Studentští ambasadoři pomáhají také s tvorbou obsahu pro anglické sociální sítě, tvorbou propagačních videí nebo s webináři a livestreamy pro zahraniční uchazeče. Za jejich práci je Masarykova univerzita odměňuje speciálním stipendiem a certifikátem, kromě toho pro ně Centrum zahraniční spolupráce (CZS MU) i samotné fakulty připravují neformální akce i školení zaměřené na sociální sítě, prezentační dovednosti a další seberozvojové aktivity.

Hlavní novinky