Přejít na hlavní obsah

Uchazečům se otevřou dveře fakult MU – online i prezenčně

Součástí rozhodování o tom, co studovat na vysoké škole, je také možnost seznámit se s prostředím vysněné fakulty.

Všech deset fakult Masarykovy univerzity připravilo na leden a únor Dny otevřených dveří. Ty se odehrají buď v prezenční nebo online formě. Podívejte se na termíny dnů otevřených dveří na jednotlivých fakultách. Podrobný program najdete pod zvýrazněnými názvy fakult.

Na Fakultě informatiky MU už proběhl jeden termín online 20. prosince, nicméně další termín je v plánu prezenčně 4. února 2022. Na programu bude prezentace proděkana pro studijní programy Jiřího Barnata s možností setkání se zástupci studijního oddělení i studentů pro zodpovězení otázek, následovat bude exkurze po vybraných laboratořích a stáncích průmyslových partnerů fakulty.

Online formu připravila Lékařská fakulta MU na 15. a 19. ledna. Na webové stránce věnované Dnům otevřených dveří budou například předtočená videa jednotlivých studijních programů s jejich garanty, video SIMU, videa studentských tváří a spolků a Martina Kalety, který získal prestižní ocenění Česká hlavička. Uchazeči se můžou těšit i na živé chaty se zástupci fakulty.

Fakulta sociálních studií MU uspořádá Dny otevřených dveří 21. ledna od 14 do 18 hodin a 22. ledna od 10 do 15 hodin v online formě. Jsou připravena virtuální setkání se zástupci studijních programů (studující i vyučující), se studentskými spolky a se studijním oddělením. Zástupci fakulty také sdělí informace o možnostech studijních výjezdů do zahraničí (po oba dny několik slotů), na programu obou dnů je také chat se studijním oddělením a virtuální prohlídka fakulty.

Online program připravila na 11. ledna od 15 hodin i Právnická fakulta MU. Virtuálně se tak setkáte s vedením fakulty, dozvíte se informace o přijímacím řízení, TSP a přípravném kurzu k přijímačkám a také o celoživotním vzdělání. Na programu je i chat se studenty magisterského a bakalářského studia, videa absolventů, představení studentských spolků a virtuální prohlídka fakulty.

Fakulta sportovních studií MU připravila Den otevřených dveří 20. ledna od 9 hodin v online podobě formou zveřejnění videí a informací na webové podstránce. V nabídce budou informace studijního oddělení, video s praktickými příjímacímu zkouškami (basketbal, Jacikův test, gymnastika ženy, muži, plavání a běh na 60 metrů), 3D prohlídka fakulty a v aplikaci Teams možnost klást dotazy studentům jednotlivých programů a specializací.

I na Pedagogické fakultě MU bude připravený online program, a to 29. ledna. Uchazeči se budou moci virtuálně potkat se zástupci kateder i se studujícími z jednotlivých oborů a budou se moci zeptat se na všechno, co je zajímá.

Na online podobu sází také Filozofická fakulta MU, kde se Den otevřených dveří odehraje 21. ledna od 13 do 17.30 hodin. Uchazeči budou mít možnost se virtuálně potkat na živých schůzkách se zástupci studijních programů a klást jim jakékoli dotazy, konzultovat podmínky přijímacího řízení, výjezdů do zahraničí a obecně studentského života na fakultě a v Brně. Je také připravený znalostní kvíz o ceny a virtuální prohlídka areálu fakulty spojená se soutěží o soukromou komentovanou prohlídku

Přírodovědecká fakulta MU naplánovala program na 22. a 25. ledna v online formě. Uchazeči o studium se dozví informace o přijímacích řízeních na jednotlivé obory, jejichž zástupci také odpoví na otázky a poradí. Fakulta bude informovat i o možnostech stáží a studentském životě, nebude chybět znalostní soutěž o ceny a video prohlídka areálu na Kotlářské a Univerzitního kampusu Bohunice.

Na Ekonomicko-správní fakultě MU proběhne online Den otevřených dveří 26. 1. 2022. Pro zájemce o studium chystají setkání se studenty, kteří uchazečům poskytnou podrobnější informace ke studijním programů a také budou sdílet jejich přímé zkušenosti se studiem, s životem na fakultě i v Brně. K dispozici budou také zástupci z ostatních oddělení (studijní, zahraniční, jazyky), u kterých se dozví detailní informace o přijímacím řízení nebo o možnostech výjezdů do zahraničí, či jak studenty na fakultě vybaví jazykově. Pro představu, jaké je to být vysokoškolákem a co budou v průběhu studia řešit, připravili zástupci fakulty video, které nazvali Příběh studenta. Akce bude probíhat na webu s dalšími vloženými prvky, například virtuální prohlídkou. Streamovací místnosti budou interaktivní, takže uchazeč může kdykoli položit otázku přímo studentům nebo ji napsat do chatu.

Farmaceutická fakulta MU má Den otevřených dveří 4. února, a to hybridní formou. Studenty lákají na studium prestižního oboru, jehož absolventi jsou experty na léky.

Hlavní novinky