Přejít na hlavní obsah

Výuka v praxi – studenti MU prováděli průzkum voleb

Více než 160 studentů Masarykovy univerzity se během komunálních voleb zapojilo do průzkumu voleb konaného přímo u volebních místností. Tzv. exit poll zorganizovala Katedra politologie fakulty sociálních studií.

„Exit pollové šetření Brna, a případně i dalších obcí podle počtu participujících studentů, organizujeme pravidelně už od roku 2014. Jedná se o praktickou výuku na naší katedře, která byla nejprve součástí kurzu Kvantitativní přístupy v politologii a v současné době už je zahrnuta ve dvou samostatných kurzech s názvy Volby v praxi a Data volby,“ popsal Michal Pink, docent Katedry politologie FSS MU.

Studenti se během průzkumu naučí vše, co souvisí s prací s daty, od sestavování dotazníků, vlastního sběru dat až po jejich vyhodnocení. „Výrazně lépe pak pochopí, jak se pracuje s velkým souborem respondentů, kteří jsou vybírání napříč celou Českou republikou. V rámci kvantitativních kurzů se na datech dále učí jednotlivé operace a nástroje a mnohem líp si dokážou představit, co vlastně dělají, co zjistí a jak společnost funguje,“ dodal Pink.

Do průzkumu se zapojilo 162 studentů Masarykovy univerzity a jenom v Brně získali odpovědi od přibližně 3 300 voličů, kteří opouštěli volební místnosti. Na základě těchto dat byl učiněn odhad výsledků voleb (viz graf č. 1), který poměrně přesně předpověděl výsledky všech stran s výjimkou strany ANO 2011, jejíž zisk exit poll podhodnotil přibližně o pět procentních bodů.  

Graf č. 1: Výsledky komunálních voleb v Brně podle průzkumu exit poll Katedry politologie FSS MU
Graf č. 2: Skutečné výsledky komunálních voleb v Brně

Hlavním účelem provedeného exit pollu ale bylo získat informace nad rámec volebních výsledků, které se týkaly zejména postojů, politického chování a dalších vlastností voličů. Část těchto výstupů ilustruje graf č. 3, z něhož je patrné, koho by voliči v Brně viděli jako ideálního primátora.

Graf č. 3: Ideální primátor podle průzkumu exit poll Katedry politologie FSS MU

Exit poll se kromě Brna prováděl i na řadě dalších jiných míst České republiky, např. v Břeclavi, Vyškově, Hodoníně, Svitavách, v Havlíčkově Brodě nebo Jindřichově Hradci. „V průzkumu byly zastoupeny všechny kraje kromě Karlovarského, Libereckého a hlavního města Prahy. Kromě velkých měst se konal také v několika desítkách menších obcí,“ doplnil odborný asistent Katedry politologie FSS MU Petr Voda. Rozšíření výzkumu za hranice Brna bylo možné zejména díky podpoře v rámci projektu Grantové agentury ČR.

Hlavní novinky