Přejít na hlavní obsah

Kam se ukrýt s učením? Tipy na nejlepší místa na univerzitě

Ve které knihovně jsou nejpohodlnější křesla? A kde je největší ticho? To a mnohem více se dozvíte v přehledu vlastností jednotlivých knihoven Masarykovy univerzity.

V knihovně univerzitního kampusu zájemci najdou knihy primárně pro studenty fakulty sportovních studií, farmaceutickou, lékařskou a částečně přírodovědeckou. Je velká a mohlo by se zdát, že už zde není místo na relaxaci a učení. Stoly jsou umístěny hned vedle sebe, takže nezajišťují téměř žádné soukromí. Pokud ale student zatouží po klidu, může využít jeden z individuálních studijních boxů, kam se zavře a nikdo ho při učení nebude rušit. Pokud někdo dává přednost učení s přáteli, rozhodně doporučujeme rezervovat si skupinovou studovnu. Těm, kteří nikdy v univerzitním kampusu nebyli a chtějí tuto knihovnu navštívit, doporučujeme pečlivě prostudovat plán budovy, aby ve spletitém bludišti chodeb a budov knihovnu vůbec našli.

Část knih této knihovny je navíc uložena v dílčích knihovnách, které se nachází na jednotlivých fakultách a také ve fakultních nemocnicích. Mají jednu výhodu - každý tam pohodlně najde místo na své studium.

Také knihovna právnické fakulty je jednou z větších knihoven, která však svým prostorem připomíná útulnou kavárnu. Jednotlivá studijní místa - stoly s židlemi - jsou většinou schované mezi regály s knihami. Lze se zde učit, aniž by měl student pocit, že se na něj všichni knihovně dívají. Tomu, kdo by zde chtěl strávit celý den, rozhodně doporučujeme usadit se v jednom z křesel ve vyvýšené části knihovny. Není zde takové soukromí, protože křesla jsou umístěna těsně za sebou, ale jsou mnohem pohodlnější než obyčejné židle. Pro ty, kteří by toužili po úplném klidu, je tady možnost zarezervovat si jeden ze čtyř studijních boxů. Knihovna má také dvě skupinové studovny. 

Menší knihovna, která počtem gaučů a křesel připomíná obývací pokoj se nachází na ekonomicko-správní fakultě. Oficiální název je Středisko vědeckých informací. Do knihovny se vchází přes šatnu, kde si do skříňky mohou v zimních měsících zájemci zamknout kabáty a bundy. Jako velké plus je zde také fakt, že u stolů se sedí v pohodlných křeslech. Židle jsou pouze u stolů s počítači a v pěti skupinových studijních boxech, kde se mimo jiné nachází i televize. Kopírky se nachází v místnosti hned vedle vstupních dveří. A kdo by se chtěl při čtení knih i občerstvit, může k tomu využít malé bistro v atriu fakulty. S jídlem a knihou si pak může sednout na balkon v atriu, protože v knihovně se nesmí jíst.

Velká knihovna se nachází na filozofické fakultě. Ústřední knihovna FF knihám vyčlenila samostatnou čtyřpatrovou budovu. V každém patře se naproti vstupu nachází pult. U pultu ve druhém patře poskytuje knihovna referenční a konzultační služby, které zajišťuje knihovník. U pultů v ostatních patrech se v odpoledních hodinách nachází studenti na praxi, kteří pomohou s vyhledáním knihy a zodpoví běžné dotazy. Hned za pulty jsou pak jednotlivé regály s knihami, a po stranách místnosti stoly, kde se lze učit. Pro lepší pohodlí je pak v zadní části knihovny umístěno několik křesel se stolečky. Kopírky a scanery se pak nachází v přízemí hned u vstupu. Ten, kdo na filozofické fakultě studuje, má také možnost využít šesti skupinových studoven. Ty je nutné si dopředu zarezervovat a nachází se v jiné budově než knihovna. Kromě studoven zde studenti mohou využít také čítárnu nebo kuchyňku. A čím je tato knihovna výjimečná? Má otevřeno celý týden, tedy i v neděli, kdy mají všechny ostatní knihovny zavřeno.

Nejmenší knihovnu má Masarykova univerzita na fakultě informatiky. Většina knih je zde v angličtině a studenti zde najdou pouze 20 studijních míst a tři počítače. Pokud by tedy bylo v knihovně obsazeno, k učení mohou využít pohovky v atriu fakulty.

Knihovna přírodovědecké fakulty nabízí studentům kromě knih i další věci k zapůjčení - fixy na tabule, nabíječky, sluchátka, geometrické pomůcky i deskové hry. V poskytování těchto služeb není sama. Stejnou službu má například i výše zmíněná knihovna na filozofické fakultě. Útulná příchozí hala knihovny na přírodovědecké fakultě je plná stolů s židlemi a křesly. Ve dvou patrech se pak nachází tematické místnosti - studovna fyziky, studovna matematiky. Také tam studenti kromě knih naleznou i místa vhodná k učení. Kromě individuálních studijních boxů mohou na studium využít i tři skupinové studovny v přízemí.

Pěti barevně odlišenými studovnami pak disponuje knihovna na fakultě sociálních studií. V každé se nachází tři dlouhé stoly, dva bez a jeden s počítači. A aby nebylo míst s počítači málo, v této knihovně se nachází i speciální počítačová studovna. Studentům fakulty sociálních studií pak knihovna nabízí možnost zarezervovat si na učení s přáteli jednu ze tří skupinových studoven. Všechny studovny jsou pak propojeny chodbou s křesly a regály s časopisy.

Knihovna je také na pedagogické fakultě. I zde studenti v každém patře najdou jak individuální studijní místa, tak skupinové učebny. Stejně jako na ekonomicko-správní fakultě i do této knihovny se vchází přes šatnu. Velkým plusem je pak kavárna, která se nachází hned naproti knihovně.

Nejen pro studenty se specifickými nároky je k dispozici knihovna Střediska Teiresiás. Digitální fond knihovny je ovšem určen výhradně pro čtenáře s takovým typem postižení, které neumožňuje využívat dokumenty v běžném formátu nebo běžnými prostředky. Tedy např. s postižením zraku nebo jemné motoriky rukou. Kromě těchto publikací zde zájemci najdou audionahrávky, videonahrávky ve znakovém jazyce, knihy v Braillově bodovém písmu nebo hybridní knihy. Uživateli knihovny mohou být samozřejmě i lidé bez postižení – pro ně je ovšem určen pouze běžný fyzický fond knihovny. Vzhledem k jeho obsahové skladbě zaujme především ty, kteří se zajímají o problematiku speciálního vzdělávání, především tedy studenty (speciální) pedagogiky či například tlumočnictví znakových jazyků. Možnost absenční výpůjčky a vrácení vypůjčených knih je možná po předchozí písemné či telefonické domluvě. 

Studentům se specifickými nároky MU knihovna nabízí možnost využívat 9 komorních studoven, a to – pokud zde neprobíhá výuka – 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, včetně svátků.

Hlavní novinky