Přejít na hlavní obsah

Studenti práv pořádají cyklus debat

Nový cyklus besed na aktuální téma zahájila v polovině října studentská organizace ELSA působící na Právnické fakultě. V prvním díle se s ohledem na kulaté výročí sametové revoluce stalo tématem 20 let demokracie v Česku. Hosty byli politolog Stanislav Balík z Fakulty sociálních studií a Jiří Kroupa z katedry ústavního práva a politologie.

„Naším záměrem je poskytnout studentům zejména Právnické fakulty možnost debatovat nad tématy, která v současné době ovlivňují politickou, právní a obecnou společenskou sféru,“ uvedl viceprezident pro semináře a konference ELSA Brno Lukáš Pruška.

Jak napovídá téma, velká část diskuze se týkala transformace České republiky ve fungující demokracii. „Povedlo se toho hodně a Česko je jistě možné považovat za vítěze transformace,“ uvedl politolog Balík a vyzdvihl, že úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout zejména v ekonomické rovině, rozhodně nelze považovat za samozřejmé. „Jiná věc je transformace společenská, která asi nedopadla úplně podle původních představ. Nicméně máme tu poměrně silnou občanskou společnost, dobré mládežnické organizace a třeba i silná ekologická hnutí,“ zůstával optimistický Balík.

Studenti se ptali především na otázku odklonu České republiky – nebo aspoň části jejích představitelů – od idey Evropské unie a na problém celkové ztráty jasné vize, kam má země směřovat. Tomu mírně oponoval ústavní právník Kroupa. „Evropská unie se vyvíjí a není tím stejným, čím byla před dvaceti lety, a stejně tak se změnil svět. Dříve bylo snazší mít jasnou vizi,“ vysvětlil Kroupa.

Hlavní novinky