Přejít na hlavní obsah

Dobrovolnictví za kredity: Skvělý způsob, jak si vylepšit studium

Masarykova univerzita dává studujícím možnost zapojit se do dobrovolnické činnosti a získat za ni kredity. Existuje hned šest studijních předmětů, které tuto možnost nabízejí.

Získat kredity v rámci studia na vysoké škole za dobrovolnictví je skvělý způsob, jak obohatit svůj životopis, rozvíjet cenné dovednosti a zároveň splnit studijní povinnosti. „Kreditové ohodnocení může pomoci ukázat mladým lidem rozsah dobrovolnické činnosti i podpořit ty, kteří již dobrovolničí, ale nemají pro tuto činnost tolik času, protože musí plnit své studium – mít jiné volitelné předměty,“ vysvětlila Daniela Vonbauer z Dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ.

Volitelné předměty zaměřené na dobrovolnictví, které vypisují jednotlivé fakulty, zahrnují praktickou dobrovolnickou činnost a některé i teoretickou výuku. Jsou otevřeny studentům a studentkám libovolného oboru. Požadovaný počet hodin věnovaných dobrovolnictví pro uznání kreditů je v základu čtyřicet, některé předměty mají časovou dotaci šedesát hodin.

Na filozofické fakultě jde o předmět DOBRO_ARTS Dobrovolnictví. Jedná se o nejvíce zapisovaný předmět na MUNI, který spadá do sekce dobrovolnických předmětů, a jeho zápis a absolvování lze opakovat. Tento předmět vznikl v prvním roce covidové pandemie v roce 2020 jako odpověď na zvýšenou potřebu dobrovolníků, kteří by pomáhali izolovaným seniorům, případně byli schopni doučovat děti, které byly odkázány na online výuku. Postupem času se kurz vyvinul do současné podoby, v níž se rozlišuje mezi studentskými odbornými stážemi a dobrovolnickou činností. Program těží ze spolupráce s Dobrovolnickým centrem MUNI POMÁHÁ, spolupráce s partnery a organizacemi z neziskového sektoru a možnosti vybrat si konkrétní dobrovolnickou činnost z nabídky ve webové nebo mobilní aplikaci MUNI POMÁHÁ.
Studijní předmět DOBRO_ARTS Dobrovolnictví si každý semestr zapisuje až 110 studujících nejen z filozofické fakulty, někteří se pak opakovaně vracejí a pomáhají i výrazně nad rámec vyžadovaných čtyřiceti hodin.

Pedagogická fakulta nabízí hned dva předměty: Ped_Dobro - Dobrovolnictví, kterého nejčastěji studenti a studentky využívají k uznání svých dobrovolnických aktivit v různém druhu činností, a Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ped Dobro může mít formu doprovázení a asistence vozíčkářů, pomoci seniorům, doučování dětí, ale i zahraničního dobrovolnictví. Uznání dobrovolnické aktivity v tomto předmětu se dá i zpětně.

V případě Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí studující v průběhu celého semestru (26 hodin čisté práce s doučovaným, celkem i s přípravou 60 hodin) individuálně doučují především žáky se specifickými vzdělávacími potřebami buď přímo v rodině žáka, na půdě školy, případně v jiné instituci. I zde je předmět provázán s Dobrovolnickým centrem MUNI POMÁHÁ, studenti ho mohou splnit absolvováním jedné z doučovacích aktivit centra, například skupinového doučování. „Do předmětu se zapisuje přibližně 10 studujících za semestr. Z velké části to jsou studující, kteří s námi doučovali v rámci povinně volitelných praxí a doučování je nadchlo natolik, že se mu věnují i nad rámec svých povinností. Dále to jsou studující napříč obory, kteří s námi spolupracují i na Letní škole doučování nebo na Klubíku,“ popsala zájemce o absolvování předmětu koordinátorka praxí na pedagogické fakultě Zuzana Dvořáková s tím, že není stěžejní, aby měli studující pedagogickou zkušenost. „Naopak nás baví propojování oborů napříč fakultami a celou univerzitou a přinášení nových poznatků. Navíc máme pro naše doučovatele připravenou metodickou podporu, díky které se v doučování snadno zorientují a načerpají inspiraci pro svoji dobrovolnickou činnost,“ dodala Dvořáková. Počet zapsaných studujících do předmětu se pomalu rozrůstá a koordinátory těší každý nový dobrovolník nebo dobrovolnice. 

Ekonomicko-správní fakulta má předmět Studentská dobrovolnická činnost. Tento předmět je vypisován každý semestr a je možné ho ukončit i mimo zkouškové období. Kredity (opakovaně až 4) student nebo studentka získají za absolvování dobrovolnické praxe v oblasti pomoci druhým lidem nebo také za darování krve. I tento předmět je propojen s nabídkou mobilní aplikace a Dobrovolnickým centrem MUNI POMÁHÁ.

Fakulta sociálních studií vypisuje Studentskou dobrovolnickou praxi v oboru Psychologie. Předmět s dotací 30 hodin je určen pouze studentům a studentkám mateřského oboru Psychologie a je ho možné uznat i jako povinně volitelný. Cílem je podpora aktivního zapojení studentů psychologie a obdobných oborů do činnosti pomáhajících neziskových organizací v oblasti psychologické a zdravotní péče nebo sociální práce.

Poslední nabízený volitelný předmět Dobrovolnictví ve sportovních aktivitách vznikl na fakultě sportovních studií v podzimním semestru 2022, jedná se tedy o relativně mladý předmět. Především jde o dobrovolnickou pomoc při organizaci aktivit a událostí organizovaných fakultou, po dohodě je možné absolvovat i jiné dobrovolnické aktivity. Studující by měli během dobrovolnictví na sportovní akci získat praktické organizační zkušenosti s akcí.

„To, že se Masarykova univerzita rozhodla jít cestou kreditního ohodnocení za předměty provázané s dobrovolnickou činností, je vynikající. Nyní bychom si přáli, aby se o nich dozvědělo co nejvíce studentů. Z našich zkušeností totiž vyplývá, že mladí lidé u dobrovolnictví zůstávají a že jim to přináší spoustu výhod a benefitů, jak v pracovním, tak v osobním životě,“ dodala Daniela Vonbauer.

Pokud uvažujete o zapsání některého z předmětů, které se týkají dobrovolnictví, doporučuje MUNI nezapisovat si předmět předem, pokud nemáte zcela jasno o podobě svých aktivit. Konzultujte své aktivity s garanty předmětu a registraci proveďte až na základě dohodnuté dobrovolnické praxe, případně až po jejím úspěšném absolvování.

Pokud máte jakékoli otázky ke studijním předmětům nebo i dobrovolnictví obecně, neváhejte se na obrátit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. koordinátorek MUNI POMÁHÁ.

Hlavní novinky