Přejít na hlavní obsah

Poznávací městská hra provází architekturou Brna

Vítězné řešení prostoru okolo Svratky jménem „Nohy do vody“ počítalo s dřevěným nábřežím s odpočinkovými lehátky. Foto: Karolina Cermanová.
„Máte za úkol najít domy, které jsou součástí Kolonie nový dům z roku 1928,“ říká asi šedesátiletá dáma hloučku posluchačů naskládaných kolem stolku na terase restaurace. Čtveřici studentů i vyprávějící Evu Staňkovou spojuje společné poznávací znamení – nálepka nesoucí motiv srdce s nápisem Brno hraje na CITY.

„Jedná se o součást výstavy soudobé kultury, která tehdy probíhala na výstavišti a měla prezentovat rozmach tvořivé síly prvorepublikových architektů,“ vysvětluje členka sdružení Brnopolis kontext jednoho z úkolů netradiční poznávací městské hry. Dnes, v sobotu 17. září, totiž skupinky zájemců plní po celém Brně úkoly spjaté s vývojem brněnské architektury. Nyní mají za úkol vybrané vily nafotit.

Eva Staňková vypráví o kolonii staveb nedaleko Jurkovičovy vily. Foto: Karolina Cermanová.
Jedním z úkolů bylo najít autory interiéru café Steiner, aniž by účastnici vyšli z prostoru kavárny ven. Foto: Karolina Cermanová.

Komu že to hraje Brno na city? Padesáti účastníkům dnešní hry a především dvěma studentkám filozofické fakulty a fakulty sociálních studií. Na letošní podzimní semestr nachystaly v rámci projektu Brno hraje na CITY sérii akcí, které mají za úkol popularizovat brněnskou architekturu a urbanismus mezi lidmi, kteří budou tvořit budoucnost města.

„Šlo nám o to přimět mladé lidi z Brna všimnout si jedinečných míst, které bez povšimnutí míjí,“ vysvětluje jedna z hlavních organizátorek Barbara Herucová. Ač je původem z Bratislavy, Brno si rychle zamilovala díky specifické kombinaci jeho historické tváře, moravské vstřícnosti a kulturního reje. Společně s Barborou Prudilovou nastoupily před půl rokem v rámci volitelné studijní praxe do Galerie 4AM, kde společně vymyslely projekt, který zaujal i Nadaci Vodafone. S její finanční podporou teď zájemce čeká pětiměsíční program s cílem popularizovat brněnská urbanistická témata.

„Nepřekvapuje mě, že podobnou aktivitu organizují studenti,“ vypráví o pár hodin později v učebně fakulty architektury jedna z místních vyučujících Nicol Gale. Účastníci právě pracují na zadání, jak využít nábřeží před fakultou. Z vypracovaných návrhů vybere architektka nejlepší, které získají hmotné ceny. Do cílové destinace dne se dostaly zhruba dvě třetiny účastníků. Někteří – jako třeba mladá rodinka s dětmi – museli bohužel se setměním odejít.

Besedy s odborníky i komentované prohlídky Brna
„Byla to skvělá příležitost, jak v Brně poznat i méně známá místa,“ chválí si uplynulé hodiny Petr Švéda, zatímco pracuje na svém Archquaparku. Během dne si vyslechl v prostorách Minoritského kláštěra přednášku o středověkých brněnských opevněních, hledal původní místo přesunuté Merkurovy kašny, dozvídal se o historii obchodního centra Jalta či kontroverzích okolo hotelu Avion. Na každém ze stanovišť plnil úkoly, které jej nakonec zavedly sem. Ale jeho kroky budou v rámci Brno hraje na CITY vést pravděpodobně ještě dál. V rozmezí září až ledna se plánují besedy s odborníky, komentované prohlídky Brna i další workshopy. Nejbližší pokračování projektu se uskuteční 12. října.

Více na stránkách: www.brnohrajenacity.cz

Hlavní novinky